Työpaikkailmoitus

Rakennustutkija Satakunnan Museoon

Alueellisena vastuumuseona toimiva Satakunnan Museo tunnetaan alueellaan tärkeänä kulttuuriympäristötoimijana ja maakunnallisen verkoston keskeisenä osana. Museo etsii nyt ammattitaitoiseen joukkoonsa uutta rakennustutkijaa nykyisen viranhaltijan eläköitymisen vuoksi.

Rakennustutkijan tärkeimpiä työtehtäviä ovat kaavoitusta, erilaisia maakäyttöhankkeita ja rakennetun kulttuuriympäristön muutoksia koskevien asiantuntijalausuntojen valmistelu sekä neuvotteluihin osallistuminen. Rakennustutkija on museon inventointisovellus Pakin ja yleisösovellus Y-Pakin pääkäyttäjä ja vastaa inventointitiedon ylläpidosta, jakelusta ja tiedon saatavuuden kehittämisestä. Keskeisenä tehtäväalueena on myös rakennetun ympäristön inventointien edistäminen ja ohjaaminen alueen kunnissa. Rakennustutkija seuraa ja reagoi alueensa rakennetun kulttuuriympäristön muutoksiin ja osallistuu niiden dokumentointiin. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös suojelukysymyksistä tiedottaminen ja neuvonta sekä yleisölle että maankäytön muille toimijoille.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Katsomme eduksi kokemuksen kulttuuriympäristön viranomaistoiminnasta sekä muista kulttuuriympäristön hoidon tehtävistä. Arvostamme myös paikkatieto-osaamista sekä alalla käytettävien tietojärjestelmien ja satakuntalaisten kulttuuriympäristöjen tuntemusta. Työssään rakennustutkija tarvitsee hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, kykyä verkostoitua sekä kykyä sietää painetta. B-ajokortti on välttämätön maakunnallisessa tehtävässä.

Hakuaika päättyy 27.1.2022 klo 16.00. Työ alkaa 1.4.2022, ja työhön kuuluu kuukauden mittainen perehdytysjakso nykyisen rakennustutkijan ohjauksessa projektitutkija-nimikkeellä. Virkaan valittava henkilö vastaa rakennusperintöön liittyvistä viranomaistehtävistä rakennustutkijan sijaisena 1.5.-31.8., ja varsinainen viranhoito alkaa 1.9.2022. Sähköinen hakemus, josta muodostuu CV, täytetään sivustolla www.kuntarekry.fi<http://www.kuntarekry.fi>.

Hakuilmoitus ja tarkemmat hakuohjeet: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/rakennustutkija-pori-03-155-21/

Lisätietoja tehtävästä:

———————————————-
Johanna Jakomaa
vt. museonjohtaja
Satakunnan Museo
Porin kaupunki

Hallituskatu 11, 28100 Pori
+358 44 701 1057
<mailto:>
www.pori.fi/satakunnanmuseo<http://www.pori.fi/satakunnanmuseo>