Artikkelipyyntö

Sisällissodan jäljet -seminaari, Tampere

Esitelmäkutsu

SISÄLLISSODAN JÄLJET – TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN TUTKIMUKSEN SEURAN KESÄSEMINAARI 21.–22.8.2017

Suomen sisällissodasta on kulunut liki sata vuotta.  Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura keskittyy seuraavassa kesäseminaarissaan sisällissodan tapahtumiin ja seurauksiin sekä näiden pitkäkantoisiin vaikutuksiin. Seminaarin erityisteemana on koettu ja kirjoitettu vuosi 1918, mutta samalla kutsumme seminaariin esitelmiä, joissa pureudutaan sisällissotaan myös muista, uusista näkökulmista. Seminaari on avoin kaikenlaisille Suomen sisällissotaan ja sen seurauksiin liittyville aiheille, tieteenaloille ja lähestymistavoille laadullisista määrällisiin.

Vuoden 1918 tapahtumat tarjoavat hedelmällisen tutkimuskohteen niin historia- kuin yhteiskuntatieteille sekä kulttuurintutkimuksellekin. Keynote-puheenvuoroissa sisällissotaa tarkastellaan muun muassa historiapolitiikan, muistamisen ja kirjallisuuden näkökulmista. Lisäksi pohditaan, vieläkö on sellaisia Suomen sisällissotaan liittyviä aiheita, joita ei voida käsitellä julkisuudessa?

Seminaarin pääpuhujat ovat:

Dosentti Ulla-Maija Peltonen
Emeritusprofessori Seppo Hentilä
FT Aapo Roselius
Kirjailija Sirpa Kähkönen
 
Mahdollisia tarkastelukohteita ovat esimerkiksi:

– Sisällissota ja historiapolitiikka
– Muistettu sisällissota ja sisällissodan representaatiot
– Sisällissota nykykirjallisuudessa ja muilla taiteen aloilla
– Vallankäyttö sota-aikana ja sen jälkeen
– Sukupuolten rooli sisällissodassa
– Lasten kasvatus sodan jälkeen
– Poliittinen väkivalta
– Suomen sisällissota suhteessa eurooppalaisiin vallankumouksiin
– Sodanjälkeisen elämän uudelleenrakentaminen (Suomessa, Neuvosto-Venäjällä, Amerikassa jne.)

Seminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 21. –22.8.2017. Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua. Seminaari on maksuton. Kotimaan matkakulut korvataan esiintyjille. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2018.

Lähetä liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc, docx- tai pdf-tiedostona viimeistään 23.3.2016 Anne Heimolle (anheimo[at]utu.fi) tai Tiina Lintuselle (tiina.lintunen[at]utu.fi). Valinnasta tiedotetaan huhtikuun 2017 aikana.

Lisätietoja: Anne Heimo (anheimo[at]utu.fi) ja Tiina Lintunen (tiina.lintunen[at]utu.fi).