Työpaikkailmoitus

Suomen historian yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä

Suomen historian yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana Suomen historian yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi

Yliopisto-opettajan tehtävä on historian kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa, historian ja arkeologian oppiaineryhmässä sijaitseva itsenäinen opetustehtävä, johon kuuluu Suomen historian osalta toimiminen historian perusopintojen vastuuopettajana sekä perus- ja aineopintotasoista opetusta. Yliopisto-opettajalta edellytetään kykyä opettaa Suomen historian arkistolähteitä ja vanhoja käsialoja. Tehtävään sisältyy opiskelijoiden ohjausta, opetuksen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua ja kehittämistä sekä useiden opintojaksojen tenttien ja tehtävien vastaanottamista sekä tutkimusta ja tutkimusrahoituksen hakemista. Tehtävään voi kuulua myös mahdollisia muita tehtäviä.

Tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, tutkimusaktiivisuutta ja yliopistotasoista kokemusta Suomen historian opetuksesta, ohjauksesta ja opetuksen suunnittelusta. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon aiempi kokemus, tutkimukselliset ansiot, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja tehtäväalueen laaja osaaminen sekä opetusnäyte. Eduksi katsotaan sopivuus Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen ja historian ja arkeologian oppiaineryhmän tutkimuksen ja opetuksen painopistealueisiin.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmän vaativuustasokehikon tasojen 4 – 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 507,62 – 3 386 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 7.2.2019 kello 23.59 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio sekä tutkimussuunnitelma (n. 5 sivua). Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/ura-tiedekunnassa/opetus-ja-tutkimustehtavat

Lisätietoja tehtävästä antaa Suomen historian professori Mika Kallioinen, sähköposti: , puh. +358 29 450 3439.

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, sähköposti: , puh. 040 8649486.