Työpaikkailmoitus

Suomen Ilmailumuseo hakee esinekokoelmasta vastaavaa amanuenssia

Esinekokoelmasta vastaava amanuenssi Suomen ilmailumuseoon

Suomen Ilmailumuseo tallentaa ja ylläpitää sekä siviili- että sotilasilmailun historiaan kuuluvaa kokoelmaa. Suomen Ilmailumuseon toimintaa ohjaavat uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Lisäämme ymmärrystä ilmailusta ja ilmailukulttuurista yhteiskunnassamme. Olemme ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museo. Suomen Ilmailumuseota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö.

Suomen Ilmailumuseo hakee esinekokoelmasta vastaavaa amanuenssia vakituiseen työsuhteeseen 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työskentelet osana museon intendentin johtamaa kokoelmatiimiä, johon kuuluvat lisäksesi valokuva- ja arkistokokoelmasta vastaava amanuenssi sekä ilma-aluksista vastaava museomekaanikko. Amanuenssin ensisijaiset työtehtävät ovat esinekokoelmaan liittyvä digitaalinen kokoelmanhallinta ja luetteloinnin kehittäminen sekä esinekokoelman tallennukseen, dokumentointiin ja säilyttämiseen liittyvä asiantuntijatyö. Amanuenssi osallistuu myös kokoelmanhallintajärjestelmän ylläpitoon ja tiedon avaamiseen asiakkaille, museon sisältötuotantoon, vapaaehtoisten osallistavien työskentelytapojen ohjaamiseen ja Suomen ilmailumuseon toiminnan kehittämiseen yhdessä museon muiden työntekijöiden kanssa.

Edellytämme hakijoilta tehtävään soveltuvaa koulutusta, museoalan työkokemusta vähintään kahden vuoden ajalta, erinomaista organisointikykyä ja järjestelmällisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tarmokkuutta ja paineensietokykyä, ajantasaisia IT-taitoja sekä suomen ja englannin kielen hyvää kirjallista ja suullista taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän menestyksekkäässä hoitamisessa on hyötyä kokoelmatyöhön ja kokoelmanhallintaohjelmiin liittyvästä monipuolisesta osaamisesta, ilmailuhistorian ja ilmailun esinemateriaalin tuntemuksesta sekä ajokortista (B). Museomme on myös suurten muutosten keskellä – tavoitteenamme on avata uusi Ilmailumuseo lähivuosina. Arvostammekin suuresti muutosmyönteisyyttä ja intoa uuden kehittämiseen.

Työaika on 36,75 tuntia viikossa ja noudatamme yksityisten museoiden työehtosopimusta.

Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla 1.3.2020 lähtien tai sopimuksen mukaan. Valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista. Tutkinto- ja työtodistukset pyydämme ottamaan mukaan mahdolliseen haastatteluun.

Lisätietoja tehtävästä antaa 9.1. klo 10-16 ja 13.1. klo 10-16 intendentti Matias Laitinen, 040 5757783,

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen toimitetaan 17.1.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Suomen Ilmailumuseo / Matias Laitinen, Karhumäentie 12, 01530 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun Suomen ilmailumuseoon tammikuun lopussa.