Artikkelipyyntö

Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Numeron teemana on ELÄIN.

Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Numeron teemana on ELÄIN.

Yhä näkyvämmässä ja polttavammassa globaalissa ympäristökriisissä eläinten henkiinjäämisestä, elinympäristön supistumisesta ja sen olosuhteiden muuttumisesta on tullut monilla tieteenaloilla alati tärkeämpi kysymys. Eläinten oikeuksista on keskusteltu paljon eläinten (ruoka)teollisen hyväksikäytön yhteydessä sekä eläinoikeusaktivismissa että tieteessä. Vegaanisuuden nouseva suosio liittyy muun muassa ympäristökriisin lisäksi eläinten oikeuksien kunnioittamiseen.

Edellä mainittuja kysymyksiä on tarkasteltu humanistisissa tieteissä ja yhteiskuntatieteissä esimerkiksi ekokritiikissä, posthumanismissa ja kriittisessä eläintutkimuksessa. Niiden perustana on vanha, mutta nykyäänkin erittäin ajankohtainen kysymys eläimen ja ihmisen, luonnon, kulttuurin ja yhteiskunnan jyrkästä erottamisesta ja vastakkainasettelusta. Tähän vastakkainasetteluun on perinteisesti sisältynyt valta-asetelma, jonka mukaan ihminen sekä hänen luomansa kulttuuri ja yhteiskunta olisivat eläimiin ja luontoon verrattuna ylempiarvoisia. Uudemmissa tutkimussuuntauksissa sekä eläimiin ja ympäristöön liittyvässä julkisessa keskustelussa tämä asetelma on kyseenalaistettu.

Luonnon ja kulttuurin erottaminen ja erottelun kyseenalaistaminen ovat olleet ikuisia teemoja myös kirjallisuudessa ja taiteessa. Niitä on käsitelty esimerkiksi luontorunoudessa, ympäristöfiktiossa ja dystopioissa. Miten näiden teemojen kaunokirjalliset ja taiteelliset esitykset ovat muuttuneet ajan myötä? Millä tavalla muutokset nivoutuvat tieteellisen ja julkisen keskustelun muutoksiin? Eläinten ja ihmisten erottelu ja vastakkainasettelu on kyseenalaistettu myös kirjallisin ja taiteellisin keinoin. Millaisia merkityksiä eläinsymboleilla on ollut kirjallisuudessa ja taiteessa? Voiko esimerkiksi symbolisia eläinhahmoja tulkita henkilöhahmojen joidenkin ominaisuuksien ilmentäjiksi?

Teema on tarkoitettu vapaasti ja laajasti tulkittavaksi. Toiveenamme on saada monipuolisesti artikkeliehdotuksia eri tieteenaloilta, erityisesti humanistisista tieteistä ja yhteiskuntatieteistä. Lähetä sivun mittainen synopsis aiheestasi viimeistään 12.2.2023 osoitteeseen . Toimituskunta käsittelee saapuneet tarjoukset viikolla 7. Mukaan valittujen tekstien ensimmäisten versioiden deadline on 16.4.2023. Tämän jälkeen kirjoitukset käyvät läpi toimituskierroksen, jonka päätteeksi kirjoittaja pääsee muokkaamaan tekstiä annetun palautteen pohjalta. Numero pyritään julkaisemaan toukokuussa. Tutkimusartikkeleiden lisäksi julkaisemme myös kirja-arvosteluita ja esseitä. Tutkimusartikkelin enimmäispituus on noin 12 liuskaa (n. 2250 merkkiä/liuska).