Artikkelipyyntö

Tiedelehti Hybris hakee kirjoittajia Ennakkoluulo-teemanumeroon

Tiedelehti Hybriksen numeron 2/2016 teema on “Ennakkoluulo”

Milloin viimeksi olit ennakkoluuloinen? Oliko ennakkoluulosi kohteena yksittäinen ihminen, kokonainen kulttuuri vai oudolta tuntuva ajatusmaailma? Ennakkoluulojen eli perusteettomien ennakkokäsitysten synty on monen tekijän summa. Taustalla voivat vaikuttavaa esimerkiksi arvot, aiemmat omakohtaiset kokemukset ja käsitykset tai muilta kuullut väitteet. Millainen on pelon ja tiedon suhde ennakkoluuloissa? Usein ennakkoluulot kulkevat käsi kädessä yleistysten kanssa: ihmiset, asiat ja ilmiöt jaetaan lokeroihin, joissa yksi edustaa samalla koko joukkoa. Miten ennakkoluulot ovat vaikuttaneet ihmisten päätöksiin ja toimiin kautta aikojen? Kuinka ennakkoluuloja on käytetty politiikan polttoaineena? Miten ne palvelevat identiteetin rakennustyössä? Voiko ennakkoluulojen syntymistä ja leviämistä estää, ja jos voi, niin miten? Vaikka ennakkoluuloisuus yleensä mielletään negatiiviseksi piirteeksi, voiko siitä olla joissakin tilanteissa myös hyötyä?

Teema on tarkoitettu vapaasti ja laajasti tulkittavaksi. Lähetä sivun mittainen synopsis aiheestasi viimeistään 6.6. osoitteeseen sopanen.t.matleena(at)student.uta.fi. Toimituskunta käsittelee saapuneet tarjoukset viikon 23 aikana. Mukaan valittujen tekstien deadline on 8.8. Tämän jälkeen kirjoitukset käyvät läpi toimituskierroksen, jonka päätteeksi kirjoittajilla on vielä viikko aikaa muokata tekstejään annetun palautteen pohjalta. Artikkeleiden lisäksi julkaisemme myös kirja-arvosteluita.

Hybris on vapaaehtoispohjalta toimiva verkkolehti, jonka toimituskunnan jäseniä yhdistävät Tampereen yliopistossa suoritetut opinnot. Lehti tarjoaa julkaisufoorumin etenkin perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille, mutta tekstiään voi tarjota kuka tahansa tieteellisen kirjoittamisen konventiot taitava. Kolmesti vuodessa ilmestyvän Hybriksen tuoreimman numeron (1/2016) teemana oli ”Kriisi”. Tähän ja aiempiin numeroihin voi tutustua osoitteessa http://www.hybrislehti.net/.