Työpaikkailmoitus

Turun museokeskus: Tutkija arkeologisiin tehtäviin

Tutkija arkeologisiin tehtäviin / Turun museokeskus

Turun museokeskus toimii Varsinais-Suomen alueellisena vastuumuseona, jonka yhtenä tehtävänä on kulttuuriympäristöön liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät.

Tutkijan tehtävänä on valmistella maankäytönsuunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä viranomaislausuntoja muinaisjäännösten suojelutarpeen osalta. Tutkija osallistuu kaavoituksen viranomaispalavereihin Varsinais-Suomen kuntien kaavoitushankkeissa ja tekee laajaa yhteistyötä alueellisten sidosryhmien kanssa. Tehtäviin kuuluu myös ulkopuolisen rahoituksen avulla tehtävien kuntakohtaisten muinaisjäännösinventointien ja tutkimusten tutkimustarpeiden määrittäminen.

Lisäksi tutkija suorittaa maastotarkastuksia eri puolilta Varsinais-Suomea saatavien löytöilmoitusten sekä maankäytön ja sen suunnittelun vuoksi. Tutkijan tehtäviin kuuluu myös maastotarkastuksia ja muinaisjäännösten suojelutarpeiden määrittämisiä liittyen metsien käyttöön ja niiden hakkuihin sekä energiayhtiöiden tarpeisiin. Tutkija laatii inventointi-, tarkastuskäynti- ja kaivauskertomukset suorittamistaan tutkimuksista sekä päivittää muinaisjäännösrekisteriä.

Tutkijan tehtäviin kuuluu muinaisjäännöstiedon välittäminen esitelmä- ja tapahtumatilaisuuksissa sekä muussa mediassa. Lisäksi hän opastaa ja ohjaa yksityisiä tahoja monenlaisissa muinaisjäännöksiä koskevissa asioissa ja muinaismuistolain edellyttämissä toimenpiteissä. Lisäksi tutkija osallistuu museon näyttely- ja tapahtumatoimintaan.

Lisätiedot ja hakemuksen jättäminen https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tutkija-arkeologisiin-tehtaviin-tku00-44-64-23/
Hakuaika: 14.3.2023-27.3.2023. Hakuaika päättyy 27.3.2023 klo 15.00.

Lisätietoja antaa:
Paula Saarento, , p. 040 705 104
Maarit Talamo-Kemiläinen, , p. 050 594 7256