Artikkelipyyntö

Työväentutkimus Vuosikirja 2023: Työ 2020-luvun Suomessa

Artikkelikutsu: Työväentutkimus Vuosikirja 2023: Työ 2020-luvun Suomessa

Deadline: 01.02.2023

Työväentutkimus Vuosikirja on työtä, työväestöä, työväenliikettä ja -kulttuuria sekä muita yhteiskunnallisia aiheita käsittelevä tieteellinen julkaisu. Se sisältää artikkeleita, keskustelupuheenvuoroja, opinnäytteiden esittelyjä ja kirja-arvioita sekä uutisia julkaisijatahojensa vuosittaisista tapahtumista. Vuosikirjaa julkaisevat suomalaiset työväen perinnelaitokset – Kansan Arkisto, Työväen Arkisto, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Työväenmuseo Werstas sekä Työväenperinne ry. Työväentutkimus Vuosikirja julkaistaan painetussa muodossa sekä Open Access -verkkojulkaisuna Journal.fi-palvelussa.

Julkaisuun voi tarjota teemaa käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita, jotka käyvät läpi vertaisarviointiprosessin, sekä tieteellisiä artikkeleita, jotka eivät käy läpi vertaisarviointiprosessia.  Käsikirjoitusten enimmäispituudet: vertaisarvioitava artikkeli: 50 000 merkkiä, vertaisarvioimaton artikkeli: 20 000 merkkiä. Vertaisarviointi tapahtuu ns. kaksoissokkomenetelmällä Tieteellisten seurain valtuuskunnan ohjeiden mukaisesti.

Työväentutkimus Vuosikirjan 2023 teemana on Työ 2020-luvun Suomessa. Se on laaja-alaisesti ymmärrettävä kokonaisuus, jota voidaan tarkastella eri näkökulmista sekä eri aihealueiden ja tieteenalojen puitteissa. Myös vertaileva tarkastelu ulkomaiden vastaavaan kehitykseen on täysin mahdollinen. Artikkelit voivat olla joko osa kirjoittajan meneillään olevasta laajemmasta tutkimuksesta, jolloin teksti on ikään kuin esittelyä tulevasta, tai itsenäisiä kokonaisuuksia.

Artikkeleissa käsiteltäviä teemoja voivat olla esimerkiksi:

 

–       työntekijäin järjestäytyminen liittoihin

–       ulkomaalaiset työntekijät ja heidän oikeutensa sekä asemansa suomalaisessa työelämässä

–       ulkomaalaistyöntekijäin osuudet eri ammattialoilla

–       pätkätyöläisyys ja prekariaatti

–       työmarkkinoiden sopimusjärjestelmien kehitys

–       työläisidentiteetti ja muut työntekijöiden identifioitumisen muodot

–       puolueiden suhtautuminen työhön ja työmarkkinoihin

–       työttömyys

–       työlainsäädäntö työntekijän näkökulmasta

–       työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

 

Artikkeliehdotukset (enintään 4 000 merkkiä) tulee toimittaa 01.02.2023 mennessä sähköpostitse päätoimittaja Erkki Vasaralle () ja toimitussihteeri Alpo Väkevälle (). Kerrotko artikkeliehdotuksen yhteydessä, minkä tyyppistä kirjoitusta tarjoat (vertaisarvioitava artikkeli vai ei-vertaisarvioitava artikkeli). Ilmoitatko samassa yhteydessä myös yhteystietosi, oppiarvosi ja tittelisi.

 

Ilmoitamme päätöksemme valinnoista 01.03.2023 mennessä. Valmiiden käsikirjoitusten deadline on 15.06.2023. Teemanumero julkaistaan marras-joulukuussa 2023.

 

Lisätietoja antavat:

päätoimittaja Erkki Vasara,

toimitussihteeri Alpo Väkevä,