Artikkelipyyntö

Värt att veta

Värt att veta – värt att skriva

Tutkija, tule kirjoittajaksi SLS:n uuteen Värt att veta -kirjasarjaan.

 

Maailma on monimutkainen paikka. Tiede ja tutkimus tekevät siitä ymmärrettävämpää jokaiselle. Siksi Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) ryhtyy kustantamaan täysin uudenlaista, yleistajuista ja suurelle yleisölle suunnattua tietokirjasarjaa, jonka ensimmäinen osa julkaistaan vuonna 2024.

 

Mitä?

Jokainen kirja on yhden tutkijan tai tutkijatyöparin yhdestä aiheesta kirjoittama. Aiheet voivat vaihdella perunasta psykologiaan tai vallasta vankileireihin. Kirjat ovat kenen tahansa ulottuvilla: ne maksavat muutaman euron, ja niitä myydään siellä, missä ihmiset ovat. Värt att veta -sarjan kirjat ovat noin 60-sivuisia, joten sellaisen voi lukea kannesta kanteen vaikkapa Helsinki–Tampere -junamatkan aikana.

 

Miksi?

Sarja on erinomainen areena yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta tai vain vetävästä kirjoittamisesta innostuneelle tutkijalle. Kirjoittajille maksetaan palkkio, ja SLS:n julkaisutiimi on kirjoittajan tukena alusta loppuun.

 

Miten?

Ideoita ja käsikirjoituksia voi tarjota suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mieluiten kirjoittajalle itselleen läheisimmällä kielellä. SLS haluaa tukea ruotsinkielen asemaa tieteen julkaisemisen kielenä, joten toivomme siksi, että kirjoituskielenä on alun alkaenkin muu kuin englanti, mikäli kirjoittaja itse hallitsee ruotsin tai suomen. Lopulliset kirjat julkaistaan ruotsiksi, ja SLS vastaa käännöskustannuksista.

 

Käsikirjoitus voi osin pohjautua kirjoittajan aiemmin julkaisemaan tieteelliseen tekstiin tai artikkeliin, mutta lopullinen julkaistava kirja on lähtökohtaisesti uusi teksti, joka on suunnattu laajalle lukijakunnalle. Kirjoittajat ja aiheet voivat tulla myös sellaisilta tieteenaloilta, joita SLS ei tyypillisesti ole julkaissut.

 

Kiinnostuitko? Lähetä maksimissaan 2000 merkin mittainen synopsis aiheestasi 30.4.2023 mennessä osoitteeseen . Kirjoittajan tulisi varautua siihen, että varsinainen käsikirjoitus työstetään loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana.

 

Lue lisää: www.sls.fi/fi/vartattveta/

Tallenna tieto pdf-tiedostona.

 

Lisäkysymyksiin vastaa julkaisujohtaja Patricia Berg, , 041 548 8222.

 

Värt att veta – värt att skriva

Hej forskare! Bli författare i SLS nya bokserie Värt att veta.

 

Världen är en komplex plats, men vetenskap och forskning gör den begripligare. Därför börjar Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) ge ut en helt ny populärvetenskaplig bokserie som riktar sig till allmänheten. Den första delen utkommer 2024.

 

Vad?

Varje bok är skriven av en forskare eller ett forskarpar, och den fokuserar på ett tema. Ämnesområdena kan vara allt från potatis till psykologi eller från fåglar till fångläger. Böckerna är tillgängliga för alla: priset är några euro, och böckerna säljs på ställen där människor rör sig. Böckerna i serien Värt att veta är ca 60 sidor och kan således läsas från pärm till pärm till exempel under en tågresa från Helsingfors till Tammerfors.

 

Varför?

Serien är en utmärkt arena för forskare som är intresserade av samhällspolitisk dialog och som gillar att skriva populärvetenskapligt. Författarna får ett arvode, och SLS förlagsredaktion stöder skribenten från början till slut.

 

Hur?

Idéer och manus kan lämnas in på svenska, finska eller engelska, gärna på det språk som är naturligast för författaren. Eftersom SLS vill stödja svenskan i vetenskapliga publikationer hoppas vi att manusen skrivs på ett annat språk än engelska, om författaren själv behärskar svenska eller finska. Böckerna ges ut på svenska, och SLS står för översättningskostnaderna.

 

Ett manus kan basera sig på en vetenskaplig text eller artikel som författaren publicerat tidigare, men den bok som ges ut ska i princip vara en ny text som riktar sig till en bred läsekrets. Författarna och ämnesområdena behöver inte representera de vetenskapsområden som SLS i allmänhet ger ut böcker inom.

 

Blev du intresserad? Skicka en synopsis på högst 2 000 tecken senast 30.4.2023 till . Notera att manusen redigeras i slutet av 2023 och början av 2024.

 

Läs mer: www.sls.fi/sv/vartattveta/

Ladda ner infon som pdf.

 

Utgivningschef Patricia Berg svarar på eventuella frågor, ,
041 548 8222.

 

Värt att veta – subjects worth knowing about are worth writing about

We are looking for scholars to write for SLS’s new Värt att veta book series.

 

The world is a complex place, but science and research help people understand it. That’s why the Society of Swedish Literature in Finland (SLS) is launching a completely new series of popular science books for a general audience. The first book will be published in 2024.

 

What type of books?

Each book will be written by a single scholar or pair of scholars on one subject. The subjects can range from the potato to psychology or from power to prison camps. The books will be accessible to all: they will cost only a few euros and will be sold in popular shopping places such as kiosks, railway stations and book stores. The books in the Värt att veta series will be about 60 pages, which means a book can be read from cover to cover during a train journey from Helsinki to Tampere.

 

Why should I write?

The series will offer an excellent arena for scholars interested in social interaction or who want to write about a subject in an engaging way. Authors will be paid a fee, and the SLS publishing team will be on hand to support them from start to finish.

 

How do I get involved?

You can submit your ideas and manuscripts in Finnish, Swedish or English, but preferably in the language you are most familiar with. The final books will be published in Swedish, and SLS will cover the translation costs.

 

The manuscript may be partly based on a scholarly text or article that you have published before, but the final book will be a completely new text aimed at a non-academic audience. Authors and subjects can also represent disciplines that are not typically published by SLS.

 

Interested? Please email a synopsis of your subject (max. 2,000 characters) by 30 April 2023 to . You should be prepared to work on the actual manuscript during the remainder of 2023 and early 2024.

Read more: www.sls.fi/en/vartattveta/

Download the info as a PDF.

 

If you have any further questions, please contact Patricia Berg, Head of Publishing, , 041 548 8222