Kirjoituksia Agricolassa:

Sosiologian alkeita kansalaisille

Lisätty 15.7.2015 | Arvostelu

Kokoomateos Johdatus sosiologian perusteisiin pyrkii esittelemään lukijoilleen nykyisen sosiologian olennaisimpia teemoja. Kokoomateoksessa avattuja teemoja ovat esimerkiksi työelämä, poliittinen päätöksenteko, talous ja eriarvoisuus. Näiden lisäksi nostetaan esille kulutusta, terveyttä, perhettä, etnisyyttä, rikollisuutta, hyvinvointivaltiota ja globalisaatiota koskevia kysymyksiä. Kirja perehdyttää alan termistöön. Teoksessa viitataan paljon alan perinteisiin klassikkoihin, joita ovat Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber ja […]

Nopeasti eriarvoistuva maailmamme

Lisätty 1.7.2015 | Arvostelu

Käsittelyssä oleva kirja on Cambrigden yliopiston emeritusprofessori Göran Therbornin kirjoittama. Se perustuu sekä kirjoittajan että muiden tutkijoiden tutkimusten lisäksi myös lukuisiin tilastoihin. Eriarvoistumista on toistaiseksi tutkittu vähän. Suurin panos tätä yhteiskunnallista ongelmaa käsittelevien teorioiden pohdinnassa kuuluu yhteiskuntafilosofialle, lääketieteelle ja epidemiologialle. Therborn käsittelee teoksessaan eriarvoistumista maailmanlaajuisesti, tarkastellen yhteiskunnallisia muutoksia yhtä lailla Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa kuin […]