Kirjoituksia Agricolassa:

MUSEUMS AND KNOWLEDGE PRODUCTION IN INCREASINGLY DIVERSIFYING SOCIETIES

Lisätty 7.1.2020 | Ilmoitus

20th Nordic Migration Research conference & 17th ETMU conference 12-14 August 2020, University of Helsinki cfp, WORKSHOP 18: MUSEUMS AND KNOWLEDGE PRODUCTION IN INCREASINGLY DIVERSIFYING SOCIETIES Organizers: Anna Rastas, Tampere University and Leila Koivunen,University of Turku   This workshop investigates the roles of museums and other cultural heritage institutions in knowledge production of past and […]

Marginaaleista museoihin

Lisätty 16.12.2019 | Ilmoitus

Etsimme kirjoittajia Marginaaleista museoihin -kirjahankkeeseen Kirjan toimittavat akatemiatutkija Anna Rastas (Tampereen yliopisto) ja yleisen historian professori Leila Koivunen (Turun yliopisto). Vaikka uusi museologia ja kriittinen perinteentutkimus ovat muuttaneet museoita ja niiden tutkimusta monin tavoin, vaatimukset vähemmistöjen ja marginalisoitujen ryhmien olemassaolon ja näkökulmien huomioimisesta ovat kasvaneet jatkuvasti. Eri ryhmien asemaa koskevien keskustelujen ja identiteettipoliittisten kamppailujen myötä […]

Finnish Colonial Encounters

Lisätty 11.5.2019 | Ilmoitus

We are calling for contributions to an edited collection titled Finnish Colonial Encounters and aimed at an international audience. The collection seeks to examine the historical relation between Finland/Finns and colonialism from the eighteenth to the late twentieth century. Colonialism has been largely associated with Western overseas expansion, which culminated in the nineteenth and the […]

Time and the politics of knowledge production in museum work

Lisätty 5.3.2019 | Ilmoitus

Dear colleagues, We are pleased to announce the cfp for our panel ”Time and the politics of knowledge production in museum work” that will take place at the On Time: The Biennial Conference of the Finnish Anthropological Society to be held in Helsinki, Finland on August 29-30, 2019. You will find the description of our panel below. Deadline […]

Esille 10. Museo- ja näyttelytutkimuksen forum

Lisätty 1.10.2018 | Tapahtuma

Esille 10. Museo- ja näyttelytutkimuksen forum Turussa 29.11.

Lisätty 17.8.2018 | Ilmoitus

Esitelmäkutsu Esille 10. Museo- ja näyttelytutkimuksen forum Turku 29.11.2018 Museot, kokoelmat, näyttelyt, museokävijät, keräilijät ja museoiden rooli yhteiskunnassa kiinnostavat suurta joukkoa eritaustaisia tutkijoita sosiologeista, ekonomeista ja yhteiskuntatieteilijöistä historioitsijoihin, museologeihin ja taidehistorioitsijoihin. Esille on museo- ja näyttelytutkimuksen verkosto, jonka tavoitteena on tarjota yliopistoissa, museoissa ja muissa kulttuuri-instituutioissa työskenteleville eri tieteenalojen tutkijoille tilaisuuksia kuulla ajankohtaisista tutkimushankkeista sekä […]

Suomalainen kolonialismi – mistä siinä on kyse?

Lisätty 28.3.2018 | Tapahtuma

Näytillä. Esille asetettu ihminen -workshop

Lisätty 27.3.2018 | Tapahtuma

Suomalainen kolonialismi – mistä siinä on kyse?

Lisätty 23.2.2018 | Ilmoitus

Kutsu suomalaisen kolonialismin tutkijoiden tapaamiseen Suomalainen kolonialismi – mistä siinä on kyse? Nykytutkimuksessa on haastettu perinteinen ajatus (imperialismista ja) kolonialismista pelkkänä alueiden valtaamisena ja hallintana. Huomio on kiinnitetty esimerkiksi ilmiön laajempiin globaaleihin vaikutuksiin ja kolonialismin katvealueisiin ja -kansoihin, joiden on aiemmin tulkittu olleen korkeintaan kolonialismin sivustaseuraajia. Myös Suomessa on pitkään vallinnut käsitys siitä, ettei suomalaisilla […]

Näytillä. Esille asetettu ihminen -workshop

Lisätty 13.2.2018 | Ilmoitus

Ihmisiä – sekä eläviä että jo kuolleita – on eri aikoina asetettu esille, objektivoitu ja tehty toisten katseen kohteeksi. Tämä on saattanut tapahtua monista eri syistä ja lähtökohdista. Taustalla on voinut olla esitettävän ihmisen oma aloite tai se on voinut tapahtua muiden intresseistä vastoin hänen tahtoaan. Ilmiö kytkeytyy toisten kulttuurien, toisenlaisten ihmisten ja toiseuden teemoihin, […]