Kirjoituksia Agricolassa:

Murhenäytelmän vuorosanoista

Lisätty 29.6.2004 | Arvostelu

Sotiin liittyvä valtiotason problematiikka on selitetty jo moneen kertaan loppuun kalutuksi aiheeksi tai muuten vain älyllisesti vähemmän tärkeäksi teemaksi. On puhuttu myös väärän sodan tutkimisesta ainakin vallitsevan painopisteen osalta, kun on unohdettu ruohonjuuritaso niin sanotussa ”perinteisessä poliittisessa historiassa” (joka tosin on yksi alamme väärinkäytetyimpiä termejä – etenkin kun muista historian aloista ei puhuta yhtä stereotyyppisessä […]