Otto Pipatilla on hyvät edellytykset arvioida westermarckilaisuuteen lyötyjen leimojen painoarvoa. Hän väitteli muutamia vuosia sitten Westermarckin moraali- ja yhteiskuntateoreettisista käsityksistä tutkimuksella Morality Made Visible: Edward Westermarck´s Moral and Social Theory (2017). Ihmisen sosiaalisuuden alkulähteillä, jota tässä esittelen, on saanut alkunsa Svenska litteratursällskapet i Finlandin ja Koneen Säätiön rahoittamasta Westermarckia ja hänen lähipiiriään koskeneesta tutkimushankkeesta, jota […]

Lue lisää

Moraalista ja avioliitosta kiinnostunut vapaa-ajattelija Edvard Westermarck (1862–1939) oli elinaikanaan tunnettu tieteilijä, jonka sosiaaliantropologian teoriat herättivät myös kansainvälistä huomiota. Westermarckin arkisto sijaitsee Åbo Akademin kirjastossa ja sen kokoelmiin kuuluu muun muassa tuhansia kenttätutkimuksista kertovia valokuvia, 7500 kirjettä, päiväkirjoja sekä käsikirjoituksia. Tutkimuksissaan Westermarck oli kiinnostunut esimerkiksi avioliitosta instituutiona ja sen suhteesta biologiseen evoluutioon, jota hän käsitteli […]

Lue lisää

1