Ihminen yksilönä ja yhteisön jäsenenä on moraalinen olento, jolla on kyky tehdä ero paitsi toden ja epätoden myös hyvän ja pahan välillä. Historian toimia on siksi luonnollista arvioida eettisesti ilman että arvioija eksyy historiatieteen ulkopuolelle. Historioitsijalla on tieteenalansa luonteesta nouseva oikeutus menneisyyden eettiseen arviointiin. Sitä harjoittaessaan hän ei politikoi vaan tutkii historiaa kirjoittaa professori emerita Sirkka Ahonen.

Lue lisää

1

FT Seija Aunila ja TM Jukka-Pekka Heiskanen ovat koonneet kirjaan suositun Yle Historian ”Äkkilähtöjä Historiaan” -sosiaalisen median tilien hauskimmat lehtileikkeet ja kuvat 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Lisäksi kirjaan on liitetty tekstejä elämäntapaoppaista. Kirjoittajat kertovat, että teokseen on sisällytetty myös uusia leikkeitä sometilien seuraajien iloksi. 1800-luvun lopun sanomalehtiä väitöskirjassani pääaineistona käyttävänä olin kiinnostunut siitä, millaista aineistoa kirjaan oli […]

Lue lisää

Emeritusprofessori Heikki Ylikankaan uusinta teosta Mitä on historia ja millaista sen tutkiminen voisi luonnehtia esseistiseksi pohdinnaksi historiatutkimuksen olemuksesta. Nimestään huolimatta kyse ei ole historiantutkimuksen metodioppaasta. Kirja sisältää Ylikankaan tutkijanuransa aikana tekemiään havaintoja historiantutkimuksen käytännön ongelmista, tulkinnan eheydestä, objektiivisuudesta, lähteistä, koulukunnista ja nykytutkimuksen tilasta. Kaikkitietävän tutkijan ideaali Ylikangas esittelee ja problematisoi historiantutkimuksen erityispiirteitä mielenkiintoisesti. Jokainen tutkija […]

Lue lisää

Viimeisen 20 vuoden kuluessa kansainvälisten ja kansallisten tuomioistuinten ovet ovat käyneet vauhdikkaasti, historian tulkinnoista ja muistamisen oikeutuksesta on kiistelty kansainvälisen politiikan näyttämöillä, oikeusistuimissa, totuuskomissioissa ja kulttuurivaikuttajien areenoilla. Sorretuiksi itsensä kokeneet kansanryhmät, vähemmistöt ja henkilöt hakevat oikeutta ja hyvitystä. Asiantuntijat pohtivat, mikä on kärsimyksen määrä ja laatu, kuka on oikeutettu esittämään vaatimuksia sorrettujen nimissä, kuka on […]

Lue lisää