Nyt käsillä oleva teos pohjautuu hänen sosiologian väitöskirjaansa Inkerinsuomalaisten karkotus, hajaannus ja vastarinta Stalinin ajan Neuvostoliitossa aikalaiskirjeiden ja muistitiedon valossa (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta 2023). Kuten nimikin kertoo, historianomaisen tutkimuksen sisältöaines perustuu pitkälti suulliseen perinteeseen ja säilyneeseen kirjemateriaaliin. Metodi tarkastella historiaa näin on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämän tyyppinen aineiston käyttö on laajentunut suullisen perinteen […]

Lue lisää

Nyt pääset kuuntelemaan podcast-sarjaa, joka toteutettiin SKS:n Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun -yhteistyöhankkeen puitteissa. Hanke toteutettiin vuosina 2018-2020 Inkeriläisten sivistyssäätiön, Kansallisarkiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimesta.

Lue lisää

Kahdeksan vuotta sitten kohtuutonta kansainvälistäkin julkisuutta saanut kohu Suomen sodanaikaisesta ulkomaalaispolitiikasta tuotti useita perusteellisia tutkimuksia, joista ehkä tärkein on Pekka Kauppalan kirja Suomesta talvisodan jälkeen Neuvostoliittoon luovutetuista ihmisistä. Kirja kattaa neuvostosotavangit, ns. Leinon vangit ja itäloikkarit 1950-luvun puoliväliin asti, mutta tuo selvyyttä myös saksalaisten sotavankien ja Suomesta Saksaan siirrettyjen neuvostosotavankien kohtaloon. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty […]

Lue lisää