Vuonna 1967 vietettiin Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlaa. Samanaikaisesti Presidentinlinnan juhlallisuuksien kanssa, kerääntyivät pääkaupungin asunnottomat Eteläsuomalaisen osakunnan tiloihin Uudelle ylioppilastalolle. Kyse oli Marraskuun liikkeen yhdessä Kiila ry:n kanssa järjestämästä itsenäisyyspäivän vastaanotosta Helsingin asunnottomille. Tapahtumalla haluttiin kiinnittää huomiota asunnottomien tilanteeseen.

Lue lisää

Suomen itsenäisyyspäivä on tyyppiesimerkki siitä, miten kansallista yhtenäisyyttä on pyritty rakentamaan ja miten kiistanalaista “kansallinen” siitä huolimatta on ollut ja on nykyäänkin. 2000- ja 2010-luvuilla itsenäisyyspäivän juhlinta oli enemmistön toimintaa ja sitä vastustivat yhteiskuntaan nähden itsensä eri tavoin ulkopuoliseksi kokevat. Perinteisen itsenäisyyspäivän keskeisimmät tunnusmerkit olivat kaikille tuttuja, mutta niihin saatettiin ottaa myös soveltava tai humoristinen ote. Itsenäisyyspäivän viettoa saatettiin kritisoida liiasta sotaisuudesta, mutta usein kritiikki yhdistyi yleisempään yhteiskunnallisten epäkohtien esiin nostamiseen.

Lue lisää