Suomen hakeutuminen Natoon on johdonmukainen ja oikeutettu seuraus Venäjän Ukrainaa kohtaan suuntaamista brutaaleista sotatoimista. Jonain päivänä Ukrainan sota ohi, presidentti Putinkin hallitsee vain aikansa. Suomen ja Venäjän välille ehti muodostua ennen sotaa tiiviit taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset siteet. Natoon turvaamme, mutta Paasikivenkin opit kannattaa pitää mielessä.

Lue lisää

1

Teoksen johdannon mukaan siinä ”maailman ja Suomen historia ovat taustalla, mutta keskiössä on Paasikivi.” Niinpä kirjassa varsinaisen henkilökuvan sijaan tarkennetaan kolmeen käännekohtaan: Tarton rauhaan, talvisotaa edeltäviin neuvotteluihin ja YYA-sopimukseen. Tämä on sinänsä perusteltua, mutta toisinaan tarina harhautuu epäolennaisuuksiin. Anekdootit ja sitaatit tulevat vahvalla syötöllä, mutta lukijalle ei sanota, mihin kokonaisuuksiin ne liittyvät. Lukija saa tietää […]

Lue lisää

Presidentti J. K. Paasikiven 150-vuotisjuhlavuosi käynnistyi Lahdessa Suomalaisilla historiapäivillä 7. helmikuuta 2020. Siellä avattiin J.K. Paasikiveen keskittyvä nettiportaali. Portaalin ja juhlavuoden tuottaa Paasikivi-Seura. Portaalin teknisestä toteutuksesta vastaa Edita Publishing ja päätoimittajana on professori Martti Häikiö. Portaaliin sijoitetaan henkilökuvan, kronologian ja artikkeleiden lisäksi Paasikiven omaa tuotantoa kuten päiväkirjoja ja muistelmia sekä Paasikivestä kertovaa tutkimusaineistoa, alkuperäislähteitä ja audiovisuaalista materiaalia.

Lue lisää

1