Termillä ”jäsenkorjaaja” viitataan eri käsiliikkeillä hoitaviin itseoppineisiin kansanparantajiin. Toisinaan jäsenkorjausta kutsutaan myös adjektiivilisällä ”kalevalainen jäsenkorjaus”. Onko nimitykselle tieteellistä perustaa vai olisiko ”suomalainen jäsenkorjaus” oikeampi termi?

Lue lisää

Kansanlääkintä tai kansanparannus on varsin harvinainen tutkimuskohde suomalaisessa tiedemaailmassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finlandin arkistoissa säilytetään lääketieteen tohtori Antti Hernesniemen laajaa kenttätutkimusaineistoa, joka antaa kattavan kuvan kansanparantajista.

Lue lisää

Mikä on vaihtoehtohoitojen suhde lääketieteeseen, ja missä menee niiden hyödyn ja vahingollisuuden raja? Kysymykset ovat tuttuja nykypäivänä, mutta niitä lienee pohdittu koko länsimaisen lääketieteen historian ajan tavalla tai toisella. Kalle Kananoja on kirjoittanut tietokirjan vaihtoehtohoitojen, itselääkinnän ja parantajina toimineiden ihmisten historiasta Suomessa sadan vuoden aikana 1850-1950. Kirja kertoo ensisijaisesti parantajista, ihmelääkäreistä, jotka eivät olleet saaneet […]

Lue lisää

1