Termillä ”jäsenkorjaaja” viitataan eri käsiliikkeillä hoitaviin itseoppineisiin kansanparantajiin. Toisinaan jäsenkorjausta kutsutaan myös adjektiivilisällä ”kalevalainen jäsenkorjaus”. Onko nimitykselle tieteellistä perustaa vai olisiko ”suomalainen jäsenkorjaus” oikeampi termi?

Lue lisää

Kansanlääkintä tai kansanparannus on varsin harvinainen tutkimuskohde suomalaisessa tiedemaailmassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finlandin arkistoissa säilytetään lääketieteen tohtori Antti Hernesniemen laajaa kenttätutkimusaineistoa, joka antaa kattavan kuvan kansanparantajista.

Lue lisää