Alajan tutkimus on hyvin tervetullut, sillä Suomen köyhäinhoidon historiaa ei ole liiaksi tutkittu, ja suuri osa tutkimuksesta on painottunut myöhemmille vuosisadoille. Alajan tutkimukselle erityistä on se, että se tutkii nimenomaan maaseudun ja maalaispitäjien köyhäinhoitoa kaupunkiseutujen sijaan. Tämä valinta on Alajan mukaan harvinainen poikkeus koko Manner-Euroopan alueella (s. 35). Haasteellinen, mutta kiinnostava ajanjakso Tutkimuskysymyksensä ja näkökulmansa […]

Lue lisää

Viime vuoden loppupuolella (9.11.96) väitelleen Minna Harjulan väitöskirja on aihepiiriltään ja materiaaliltaan hyvin kiinnostava. Tutkimus käsittelee vammaisuuden tulkintoja suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-luvun lopulta 1930-lopulle. Huoltokeskusteluun osallistuivat lehdistössä ja erilaisissa julkaisuissa lähinnä lääkärit, vammaisten huollosta vastaavat virkamiehet, poliitikot, koulunjohtajat ja opettajat. Harjula selvittää työssään, kuinka tuo ryhmä selitti ja tulkitsi vammaisuutta sekä millaisia käytännön toimenpiteitä he kukin […]

Lue lisää