Suomalaisen kuoleman historia ei ole vaatimaton teos. Yksiin kansiin on koottu kymmenen syväluotaavaa tutkimusartikkelia sekä toimittajien alku- ja lopputekstit. Teoksen neljään osaan johdattelevat lisäksi lyhyet temaattiset katsaukset, jotka virittävät lukijan pohtimaan kuoleman muuttuvuutta ja pysyvyyttä, siihen liittyvää eriarvoisuutta, väkivallan ja kuoleman suhdetta sekä kuolemaa yhtäältä etäisenä ja toisaalta lähelle tulevana asiana. Teoksessa analysoidaan kuolemisen, hautaamisen […]

Lue lisää

Millaisen kirjan voi saada aikaan olemalla evankelisluterilaisen kirkon pappi ja viettämällä aikaa Malmin hautausmaalla? Pappina toimiva ja varsin räväkkänä persoonallisuutena tunnettu Kai Sadinmaa on päättänyt tarttua haasteeseen. Sadinmaa on omien sanojensa mukaan Suomen ainoa hautausmaapappi, ja hänen virkanaan on jo parin vuoden ajan ollut hautausmaalla oleskelu ja ihmisten kohtaaminen tässä hautausmaapapin roolissa. Tämän työn ohessa […]

Lue lisää

Kuoleman kulttuurit Suomessa on Suomen Kulttuurirahaston tukeman ”Ihmisen kuolevaisuus” -Argumenta-hankkeen osana tuotettu julkaisu, joka perustuu Helsingin yliopistolla lukuvuoden 2011–2012 aikana järjestetyn ”Kuolevaisuus” -yleisöluentosarjan sisältöön. Kokoelma koostuu kahdestatoista tieteellisestä artikkelista. Kolmeen päälukuun jakaantuvien artikkelien sekä johdannon ja epilogin lisäksi kokoelmaan sisältyy myös kolme tiivistä tietolaatikkoa. Hankkeen ja luentosarjan tieteidenvälinen dialogi toistuu myös käsissä olevassa, huhtikuussa päivänvalon […]

Lue lisää