Seitsemäs vyöhyke. Pohjoista merihistoriaa (1200-1600) -kirjan johdannossa Mikko Huhtamies lupaa, että kirjassa käsitellään pohjoista merihistoriaa laivojen, navigoinnin, metsien, laivanrakennuksen, riskien ja niiden hallinnan sekä 1500-luvun lopun laivadiplomatian näkökulmasta. Tämä tiivistää kirjan teemat oivallisesti ja kuvaa hyvin käsiteltyjä teemoja. Kirjassa edetään temaattisesti aiheesta toiseen, mutta luonnollisesti mukana on myös kronologiaa. Vielä nykyäänkin voidaan ajatella Suomen olevan […]

Lue lisää

Kirjan alussa Vänskä asettaa kaksi ensisijaista tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on kirjoittajan mukaan ”sytyttää lukijassa liekki merisodankäynnin opiskeluun” ja toinen ”rohkaista lukijaa itsenäiseen ja luovaan ajatteluun”. Nämä molemmat ovat johdettavissa merisotataidollisen ajattelun kehittämiseen. Lähdeaineistona kirjassa on käytetty koti- ja ulkomaisia ohjesääntöjä, tutkimuksia ja pääosin sotilaskoulujen opinnäytteitä sekä muuta kirjallisuutta. Lähdeaineisto vaikuttaa hyvin asialliselta ja teksti on […]

Lue lisää

1