Tommi Uschanovin kirjoittajaprofiili on moninainen, peloton ja tuottelias. Hänen tekstejään on yleisesti ottaen kiinnostavaa ja nautinnollista lukea, eikä käsillä oleva tuotos tee tähän poikkeusta. Kirja tarkastelee musiikin käyttösyiden ja -yhteyksien valtavaa kirjoa yhdistellen edeltävien kirjoittajien näkemyksiä, omaa musiikinkäyttäjäkokemusta ja suoranaista anekdoottivyöryä. Tekijän taitavuudesta kertoo, että elementit on pystytty pääosin pitämään tasapainossa ja teksti niin sanotusti […]

Lue lisää

Antti-Ville Kärjän artikkelikokoelma jakaantuu kuuteen lukuun. Luku yksi on luonteeltaan johdantoluku, jossa tekijä asemoi tutkimustaan eri kentille. Sitä seuraa neljä tapaustutkimusta. Ensimmäisessä paneudutaan Suomen taidemusiikin historiaan ja Edward Saidin hengessä siinä havaittuun musiikilliseen orientalismiin. Toinen tapaustutkimus analysoi ”mustan musiikin” suomalaisia historioita ja historioitsijoita. Kolmas tapaus ikään kuin jatkaa edellisen luvun teemaa, kun tarkasteluun otetaan erityisesti […]

Lue lisää

Artikkelikutsu – Etnomusikologian vuosikirja 2020 Etnomusikologian vuosikirja on musiikintutkimuksen vertaisarvioitu open access -julkaisu. Etnomusikologian vuosikirja 32 (2020) julkaistaan PDF-tiedostoina Suomen etnomusikologisen seuran Open Journal Systems -alustalla (OJS) http://etnomusikologia.journal.fi joulukuussa 2020. Vuosikirjan toimittavat FT Janne Mäkelä, FT Kaj Ahlsved sekä myöhemmin nimettävä kolmas henkilö. Julkaisufoorumiluokitukseltaan vuosikirja on tasoa 1. Artikkelit merkitään DOI-tunnistenumerolla. Artikkelien käsikirjoitukset tulee ladata […]

Lue lisää