Rahajärjestelmien syntypaikkaa on käytännössä mahdotonta määrittää, sillä monenlaisia valuuttoja ”keksittiin” itsenäisesti eri puolilla maailmaa, eikä niiden alkuperäistä tarkoitusta voida aukottomasti todentaa. Silti on olemassa keskenään kilpailevia teorioita, joista (yleistäen) valtavirtaekonomistit kannattavat sitä, että tavaroiden ja palvelujen vaihtokauppa toimi innoituksena rahan synnylle. Antropologien ja arkeologien keskuudessa puolestaan esiintyy näkemys, että varhaiset valtiot kehittivät valuuttoja velanmaksuvälineiksi. Yleisen […]

Lue lisää

Arvostelu

On syntynyt uusi ihmislaji: velkaantunut ihminen eli homo debitor. Italialaisen filosofi-sosiologin Maurizio Lazzaraton teos Velkaantunut ihminen, joka ilmestyi alun perin ranskaksi vuonna 2011, jäsentää sitä, kuinka velka luotonantajan ja velallisen välillä muovaa ja kontrolloi yksilöitä, yrityksiä tai valtioita.  Velka synnyttää syyllisyyden ja vastuun painaman velkavankeudessa elävän yksilön, organisaation ja valtion, jonka toimintavapaudet ovat vähäiset. Vaikka […]

Lue lisää