Maantiede – maailmantiede: Ympäristö ja ihminen vuorovaikutuksessa -teoksen kirjoittajista kolme on Helsingin yliopistossa toimivia maantieteen opettajia. FT Sirpa Tani on maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori, KT, FM Hannele Cantell maantieteen didaktiikan yliopistonlehtori ja FT Markus Hilander ympäristökasvatuksen yliopistonlehtori. FL Heikki Jutila on puolestaan maantieteen ja biologian lehtori Tampereella Kaarilan koulussa. Jokaisella tekijällä on omia erityisiä kiinnostuksen […]

Lue lisää

Tiedämme, että keskiajalla kirkonrakentajat laskivat kivikirkon käyttöiäksi vähintään 400 vuotta, kun taas 2020-luvun julkisten rakennusten, kuten koulujen lasketaan kestävän vain noin 30–50 vuotta. Maamme on täynnä lukemattomia surullisia esimerkkejä niin uusista julkisista kuin yksityisistä rakennuksista, jotka on asetettu käyttökieltoon jo muutaman kuukauden kuluttua käyttöönotosta. Suomentajat toteavatkin, että nykyrakentaminen kaikkinensa olisi ollut antiikin aikana järjen vastaista […]

Lue lisää