Tieto, informaatio ja totuus ovat olleet koko 2000-luvun näkyviä keskusteluteemoja. Osa meistä on kokenut tilanteen ”informaatioähkynä”. He jättävät sellaisten aiheiden, kuten esimerkiksi tietoyhteiskunta, tietotalous ja innovaatiot, tietojohtaminen, tieto ja totuus, ”totuuden jälkeinen aika”, digitaalinen tieto sekä tieto tarinana, pohdinnan vähälle huomiolle silloin kun he hakevat uutta ymmärrystä ajastamme. Nähdäkseni yhtäällä tiedon vaikutusta yhteiskuntaan ja sen […]

Lue lisää

Historiallinen jossittelu on kiistanalaista. Sillä on kuitenkin oleellisia rooleja ja arvonsa historiantutkimuksessa. Jossittelu mahdollistaa syy-seuraussuhteiden jäljittämisen. Täten se pystyy myös tarjoamaan ymmärrystä historian kontingenssista ja vääjäämättömyydestä. Jossittelu myös yhdistää menneisyyden ja tulevaisuuden sekä mahdollistaa harkitut moraaliarvostelmat ja vastuun omasta toiminnasta.

Lue lisää

Presidentti Donald Trumpin vuoden 2017 virkaanastujaisia seuranneessa kiistelyssä Trumpin edustaja Kellyanne Conway viittasi erinäisiin väitteisiin vaihtoehtoisina faktoina. Tämä oli liikaa monille, mutta erityisesti Åsa Wikforssille Tukholman yliopiston teoreettisen filosofian professorille ja Kuninkaallisen tiedeakatemian jäsenelle. Wikforssin mukaan elämme totuuden jälkeisessä ajassa, joka kulminoitui Donald Trumpiin ja hänen hallintonsa välinpitämättömyyteen faktoista. Leväperäinen puhe totuudesta oli Wikforssille osoitus […]

Lue lisää