Ruotsi ja Alankomaat voimistuivat kumpikin 1600-luvun alussa: Ruotsi sotilaallisena suurvaltana ja Alankomaat kaupan ja merenkulun mahtina. Ruotsi pönkitti sotilaallista valta-asemaansa solmimalla kauppayhteyksiä Alankomaiden kanssa, ja amsterdamilaiset kauppiaat rakensivat puolestaan omaa taloudellista imperiumiaan Ruotsin halpojen raaka-aineiden tuotoilla. Suurvallan rakentajat -kirjan tekijät huomioivat maiden välisten suhteiden tutkimuksessa kauppiaat ja kauppiasryhmät uudesta näkökulmasta ­– diplomaattisina toimijoina. Näin he […]

Lue lisää

Yhteiskuntateoreetikko Jürgen Habermasin perusajatus onnistuneen julkisen keskustelun tuottamasta järjellisestä yhteisymmärryksestä joutuu tässä teoksessa koetukselle. Habermas halusi kiinnittää huomion oman aikansa, käytännössä 1960-1980-lukujen, julkisuuden kaupallisuuteen ja puoluepoliittisuuteen. Tässä kirjassa sanoudutaan irti Habermasin kaltaisesta julkisuutta arvottavan kokonaisselityksen etsimisestä eikä toimittajilla ole avointa yhteiskunnallista agendaa. Loppuluvussa tyydytään kokoamaan ja kertaamaan yksittäisiä, aiheiltaan hyvinkin spesiaaleja artikkeleita. Toisaalta vain näin […]

Lue lisää

English Heritage kertoo, että Englannin rannikon eroosio uhkaa erityisesti kuutta historiallista linnaa. Linnat ovat sydänkeskiajalta ja uuden ajan alusta.

Lue lisää

Seitsemäs vyöhyke. Pohjoista merihistoriaa (1200-1600) -kirjan johdannossa Mikko Huhtamies lupaa, että kirjassa käsitellään pohjoista merihistoriaa laivojen, navigoinnin, metsien, laivanrakennuksen, riskien ja niiden hallinnan sekä 1500-luvun lopun laivadiplomatian näkökulmasta. Tämä tiivistää kirjan teemat oivallisesti ja kuvaa hyvin käsiteltyjä teemoja. Kirjassa edetään temaattisesti aiheesta toiseen, mutta luonnollisesti mukana on myös kronologiaa. Vielä nykyäänkin voidaan ajatella Suomen olevan […]

Lue lisää