Konferenssit ja seminaarit

1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät: ohjelma ja ilmoittautuminen

1500- ja 1600 -lukujen tutkimuksen päivät

16.–17.1.2020, Jyväskylän yliopisto, Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet

Tutkimuspäivät järjestää vuonna 2019 perustettu Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto – Nätverk för tidigmoderna tidens forskning i Finland yhteistyössä Suomen Historiallisen Seuran ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen kanssa. Kaksipäiväisillä tutkimuspäivillä kuullaan monitieteisesti ja erilaisista näkökulmista esityksiä uuden ajan alkua koskevasta uusimmasta tutkimuksesta, verkostoidutaan ja keskustellaan tutkimuksen tulevaisuudesta. Esityksiä on kaikkiaan noin neljäkymmentä. Keynote-puhujina ovat latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden professori Raija Sarasti-Wilenius (Helsingin yliopisto) ja Suomen historian professori Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto). Tutkimuspäivillä myös esitellään ja keskustellaan vapaasti Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston toiminnasta, tiedotuskanavista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Pyydämme kaikkia tutkimuspäivillä esiintyviä ilmoittautumaan alla olevan internetlinkin kautta ja maksamaan osallistumismaksun. Esitysten pitäjien lisäksi tutkimuspäiville ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan muutkin kiinnostuneet, mutta toivomme, että hekin ilmoittautuvat oheisella kaavakkeella ja maksavat osallistumismaksun. Tutkimuspäivien osallistumismaksu on 40 euroa, paitsi jatko- ja perusopiskelijoilta 20 euroa. Osallistumismaksu käytetään tutkimuspäivien järjestelykuluihin, muun muassa kahvituksiin. Majoituksesta ja matkoista jokaisen osallistujan tulee huolehtia itse.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksun maksaminen tulee olla suoritettuna keskiviikkoon 18.12.2019 mennessä osoitteessa: https://byte.flomembers.com/shs/events/register/c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d

Lisätietoja ja ongelmatilanteissa:

Tietoa Uuden ajan alun tutkimuksen verkostosta:

https://www.facebook.com/uudenajanaluntutkimus/

https://twitter.com/uudenajanalku

OHJELMA

TORSTAI 16.1.

Koko päivän ohjelma salissa C4, Jyväskylän yliopiston päärakennuksen (C) toinen kerros, Seminaarinmäki

9.00 Ilmoittautuminen alkaa, sali C4

9.30–9.35 Tutkimuspäivien avaussanat

9.35–10.55

Sessio 1A Valtion ja yksityisen toimijuuden rajapinta Ruotsin sotalaitoksessa (pj. väitöskirjatutkija Petteri Impola JYU)

väitöskirjatutkija Jaakko Björklund (Helsingin yliopisto), Ranskalaisten palkkasoturien värväys Ruotsin palvelukseen 1606–1614väitöskirjatutkija Sebastian Schiavone (Itä-Suomen yliopisto), Skotlantilaisten palkkasoturien värvääjät Ruotsin valtakunnassa 1500-luvulla
väitöskirjatutkija Maria Julku (Oulun yliopisto), Käskynhaltijan ja everstin yhteistoimijuus Suman sotaretken yhteydessä
väitöskirjatutkija Mika Mickelsson (Turun yliopisto), Tanskan ja Ruotsin välisen sodan (1643-1645) laivasto-operaatiot osana merisodankäynnin kehitystä Itä- ja Pohjanmeren alueella
10.55–11.35 Hanke-esittelyt ja puheenvuorot I, Liikkuvuus

väitöskirjatutkija Mari Välimäki (Turun yliopisto), Tie meren yli – Kulttuurinen vuorovaikutus yliopistokaupunkien Turun ja Uppsalan välillä 1640–1828
tutkijatohtori Maija Ojala-Fulwood (Turun yliopisto), Liikkuvuuden hallinta esimodernissa Pohjolassa
11.35–12.30 Lounas

12.30–12.45 Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat (Hirsu) -hankkeen historiografisen kyselyn tulosten esittely, väitöskirjatutkija Petteri Impola (Jyväskylän yliopisto)

12.45–13.30 Keynote, professori Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto), Suomalaisen ja ruotsalaisen varhaismodernin ajan tutkimuksen päälinjat ja koulukunnat

13.30–13.50 Hanke-esittelyt ja puheenvuorot II, Aineistot ja menetelmät

johtava tietoasiantuntija Mika Hakkarainen (Kansalliskirjasto), 1500- ja 1600-luvut Kansalliskirjaston kokoelmissa: historiaa, kirjahistoriaa, oppihistoriaa ja kartografiaa
13.50–14.20 Kahvi

14.20–15.05 Keynote, professori Raija Sarasti-Wilenius (Helsingin yliopisto), Latinistin näkökulma tutkimuksen nykytilaan ja tulevaisuuteen

15.05–15.45 Hanke-esittelyt ja puheenvuorot III, Aineistot ja menetelmät

yliopistonlehtori Timo Sironen (Oulun yliopisto), Olof Hermelin (1658–1709), ’Hecatompolis Suionum’: havaintoja Suomen, Karjalan ja Inkerinmaan kaupunkielegioista

väitöskirjatutkija Ville-Pekka Kääriäinen (Helsingin yliopisto), Käsinkirjoitetun tekstin automaattinen tunnistus ja 1600-luvun tuomiokirjat
15.45–16.00 Tauko

16.00–16.45 Hanke-esittelyt ja puheenvuorot IV, Popularisointi

  • näyttelykuraattori, tutkija Päivi Lönnberg (Turun museokeskus), Turun museokeskuksen näyttelyhanke Prinsessan matka
    FM Nina Manninen (Turun yliopisto), Katariina Jagellonican vaatteet kirjallisissa lähteissä 1562–1563
  • tutkijatohtori Rose-Marie Peake (Tampereen yliopisto) & FT, vapaa tutkija Riikka-Maria Rosenberg, Uuden ajan alun naishistoriaa kaikille aisteille: Korsetti ja krusifiksi -tietokirja ja taustahanke esittelyssä

16.45–17.15 Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston toiminnan esittely, internetsivut, sähköpostilistat, tiedotus, tulevaisuuden toiminta ja yleistä keskustelua

17.20 Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston toimikunnan kokous, avoin kaikille kiinnostuneille

19.00 Omakustanteinen illanvietto myöhemmin ilmoitettavassa ruoka- ja juomaravintolassa

 

PERJANTAI 17.1.

Koko päivän ohjelma Historica-rakennuksella (H), kolmannen kerroksen vierekkäiset salit H320 ja H306, Seminaarinmäki, Jyväskylän yliopisto

9.00–10.20

Sessio 2A, H320, Kieli, historia ja menetelmät (pj. FT, tutkija Marko Hakanen JYU)

professori Marjo Kaartinen (Turun yliopisto) & yliopisto-opettaja, postdoc-tutkija Reima Välimäki (Turun yliopisto), Assertio septem sacramentorum, Henrik VIII ja Englannin reformaatio
FT, tutkija Eeva-Liisa Bastman (SKS & Helsingin yliopisto), Ajan virrasta kirjoituksen ikuisuuteen: suurvalta-ajan runous Suomessa
FT, yliopisto-opettaja Tanja Toropainen (Turun yliopisto), Tekijyys ja tekijyyden ilmaiseminen Ruotsin vallan ajan suomenkielisessä kirjallisuudessa
professori Harry Lönnroth (Jyväskylän yliopisto), 1500-talet i (Studier i) svensk språkhistoria
Sessio 2B, H306, Rajat ja paikat I (pj. dos., tutkijatohtori Antti Räihä JYU)

väitöskirjatutkija Toni Simanainen (Helsingin yliopisto), Maailman muuttuminen objektiiviseksi kuvaksi Suomen kartoissa keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa
väitöskirjatutkija Tuuli Heinonen (Helsingin yliopisto), Kirjallisten ja arkeologisten lähteiden yhdistäminen uuden ajan alun maaseudun tutkimuksessa
professori Kimmo Katajala (Itä-Suomen yliopisto), Avioliitot luterilaisten ja ortodoksien välillä Ruotsin valtakunnan itärajalla 1600-luvulla
professori Matti Enbuske (Oulun yliopisto), Vuoden 1695 Lapinmaan verouudistus – yksi modernin ajan maaoikeuskiistan ydinkysymyksistä
10.20–10.30 Kahvi

10.30–11.50

Sessio 3A, H320, Ajattelu, toimijuus ja tiedonvälitys (pj. väitöskirjatutkija Mari Välimäki TY)

  • väitöskirjatutkija Minna Hovi (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia), Keisari Ferdinand III:n urkurin valitus Englannista 1650-luvulta

dos., emeritusyliopistonlehtori Vesa Suominen (Oulun yliopisto), Gabriel Naudén kirjastoajattelu ja juonteita varhaismodernissa politiikan teoriassa ja historiankirjoituksessa
yliopistonlehtori Maija Kallinen (Oulun yliopisto), Tutkimusmatkan sosiaalinen luonne ja naturalistin habitus uuden ajan alussa
väitöskirjatutkija Lauri Uusitalo (Tampereen yliopisto), Alkuperäiskansojen toimijuus ja siirtomaayhteiskunnan muodostuminen Popayánin kuvernöörikunnassa 1540–1615
Sessio 3B, H306 Rajat ja paikat II (pj. dos., tutkijatohtori Antti Räihä JYU)

professori, dos. Marko Lamberg (Tampereen yliopisto), Sijaintikuvaukset varhaismodernin ajan suomalaisten yhteisö- ja luontosuhteen kuvastajina
FT, erikoistutkija Päivi Maaranen (Museovirasto), Juupajoki Salokunnas Höydes: rahalöytö 1500-luvulla asutetun kylänpaikan indikaattorina
väitöskirjatutkija Jaakko Raunamaa (Helsingin yliopisto), Henkilönnimet menneisyyden kuvastajina keskiajan lopun Luoteis-Venäjällä
FL, väitöskirjatutkija Matti Leiviskä (Oulun yliopisto), Paikannimistö asutushistorian lähdeaineistona
11.50–12.50 Lounas

12.50–14.10

Sessio 4A, H320, Pohjolan markkinat ja taloustoimijat (pj. väitöskirjatutkija Petteri Impola JYU)

väitöskirjatutkija Mari Välimäki (Turun yliopisto) & postdoc-tutkija Kaarle Wirta (Tampereen yliopisto), Sukupuoli ja yrittäjyys 1600-luvun Pohjois-Euroopassa
väitöskirjatutkija Katja Tikka (Helsingin yliopisto), Sijoittajia ja sijoitustoimintaa 1620-luvun ruotsalaisessa kauppakomppaniassa
FT, tutkija Tiina Miettinen (Tampereen yliopisto), Ebba Brahe, Erik Tawast ja Pietarsaari
emeritusprofessori Ilkka Nummela (Jyväskylän yliopisto), 1500-luvun Ruotsin markkinapotentiaalit
Sessio 4B, H306, Uskonto, kirkko ja kulttuuri I (pj. väitöskirjatutkija Joonas Tammela JYU)

dos., yliopistotutkija Hanna Pirinen (Jyväskylän yliopisto), Varhaisen uuden ajan ikonografia – edelleen haasteellinen tutkimuskohde
postdoc-tutkija Sanna Raninen (Uppsala Universitet & SKS), Hautajaislaulut ruotsalaisissa laulukirjoissa 1600-luvun alussa
yliopistotutkija Jenni Kuuliala (Tampereen yliopisto) & tutkijatohtori Rose-Marie Peake (Tampereen yliopisto), Katolinen reformaatio, metodit ja kokemushistoria
väitöskirjatutkija Jenni Lares (Tampereen yliopisto), Alkoholinkäytön sosiaaliset merkitykset 1600-luvun länsisuomalaisessa maaseutuyhteisössä

14.10–14.40 Kahvi

14.40–15.40

Sessio 5A, H320, Tunteet ja ahdistus (pj. väitöskirjatutkija Petteri Impola JYU)

tutkijatohtori Riikka Miettinen (Tampereen yliopisto), Uskonnollisten ahdistusten kokemukset varhaismodernin ajan Ruotsissa
FM Lauri Moilanen (Oulun yliopisto), Pohjoispohjalaiset suisidaalimurhaajat ja elämään väsyminen henkisenä tilana
väitöskirjatutkija Sara Ala-Hynnilä (Jyväskylän yliopisto), Sisarukset ja tunteet 1600-luvun Englannissa
Sessio 5B, H306, Uskonto, kirkko ja kulttuuri II (pj. väitöskirjatutkija Joonas Tammela JYU)

  • FL, TM, väitöskirjatutkija Markku Kuorilehto (Oulun yliopisto), Lithovius-pappissuvun valta ja verkostot Limingan pitäjässä 1575–1730
  • FT, yliopistonopettaja Mikko Hiljanen (Jyväskylän yliopisto), Koukkunokka-Kaarlen tapaus – papit yhteiskunnallisina toimijoina 1500-luvun loppupuolella
  • tutkijatohtori Miia Kuha (Jyväskylän yliopisto), Papin ura, pappisperheet ja paikallisyhteisöt Viipurin hiippakunnassa 1650–1710

16.00 Post-seminaari, omakustanteinen ja vapaamuotoinen, myöhemmin ilmoitettavassa paikassa