Konferenssit ja seminaarit

An Event Series on New Materialisms #08 Yhdessä elämistä – uusmaterialistia kokeiluja pohjoisesta
 ILA-ryhmä

An Event Series on New Materialisms #08

Tapahtuman aika ja paikka: 
torstai 7.5.2020, klo 14.00–16.00

Zoom: https://utu.zoom.us/j/69813166437

Esitys: 
Yhdessä elämistä – uusmaterialistia kokeiluja pohjoisesta
 ILA-ryhmä (Outi Rantala, Anu Valtonen ja Tarja Salmela)

ILA (Intra-living in the Arctic) -ryhmä tarkastelee tutkimustyössään enemmän-kuin-inhimillistä elämää pohjoisessa. Esityksen aikana tutkimusryhmän jäsenet kertovat käynnissä olevasta tutkimusprojektistaan, jossa he hyödyntävät ja kehittävät uusmaterialistista teoriaperintöä ja siihen kietoutuvia metodologisia lähestymistapoja. Ryhmän tavoitteena on luoda keinoja visioida, käsitteellistää, tarinallistaa ja sanallistaa enemmän-kuin-inhimillistä maailmassa-olemista. Ryhmä katsoo tulevaan, olemalla kuitenkin joka solullaan läsnä tässä hetkessä, arjen pienissä yllätyksissä ja odottamattomissa kohtaamisissa. Herkistyminen, huolenpito ja kokeilumieli ovat keskeisiä ryhmän toimintatapoja.

Esitys kutsuu pohtimaan yhteisiä tapojamme olla maailmassa muun muassa hyttysten, puiden ja kivien kanssa. Millaista on kokea hyttynen kanssaeläjänä? Miten virittäytyä kivien ja kelojen rytmiin? Miten sanoittaa metsän ei-inhimillisten asukkaiden toimijuutta?

ILA-tutkimusryhmän jäsenet Outi Rantala, Anu Valtonen ja Tarja Salmela ovat matkailu- ja organisaatiotutkijoita. Heidän tutkimuksensa ammentaa kriittisestä ja feministisen uusmaterialistisen filosofian ohjaamasta tutkimusperinteestä sekä humanistisesta ympäristötutkimuksesta. Heidän käynnissä olevan Suomen Akatemian rahoittaman tutkimusprojektin ”Matkailua lähelle – uusmaterialistinen näkökulma” internetsivut löytyvät osoitteesta: www.ilarctic.com.

Tapahtumasarjan järjestäjät:
Localizing Feminist New Materialisms -tutkimusprojekti (Suomen Akatemia, 2017–2021, http://femnewmat.utu.fi/)
A New Materialist Network (https://www.facebook.com/groups/2068994680007878/)
 Sukupuolentutkimus, Turun yliopisto

ILA-ryhmän esitys on uusmaterialistiseen ajatteluun ja tutkimukseen keskittyvän tapahtumasarjan kahdeksas osa. Tapahtuma on kaikille avoin, tervetuloa!


Dr Taru Leppänen
Senior Lecturer
Gender Studies
School of History, Culture and Arts Studies
University of Turku, Finland

Localizing Feminist New Materialisms (Academy of Finland, 2017–2021, http://femnewmat.utu.fi/)