Konferenssit ja seminaarit

Animals in the Age of Unsustainability

Tervetuloa Kestämättömän kehityksen kulttuuri -projektin päätösseminaariin torstaina 11.5. klo 12-15. Projektissa tutkitaan eläinteollisuutta ja eläinten hyväksikäyttöä Suomessa 1800-luvun lopulta lähtien ja seminaarin tarkoituksena on tuoda esiin keskeiset tutkimustulokset. Seminaari koostuu projektin tutkijoiden lyhyistä tutkimustulosten esittelyistä sekä key note -luennosta, jonka pitää eläinhistorian pioneeri emerita professori Harriet Ritvo (MIT).

Seminaari pidetään Educariumin salissa Edu 2 + Zoom. Seminaarin kielenä on englanti.

Seminaarin Zoom-linkin saat ilmoittautumalla osoitteeseen .

Seminaarin ohjelma:

Animals in the Age of Unsustainability

12.15-13.30 Historical and Cultural Perspectives on Industrialised Animal Exploitation Brief presentations of the main results of the research team

Taina Syrjämaa: Opening Words

Taina Syrjämaa: Animal Exploitation and Human Progress

Otto Latva: The Human Relationship with Fur Animals and Farmed Fish in Finland during the 19th and 20th Centuries

Marja Jalava: Producing Swine as Standardized Tools of the Trade in Interwar Finland (via Zoom)

Taija Kaarlenkaski: Finnish High Milk Consumption and the Technologization of Dairy Husbandry (via Zoom)

Eeva Nikkilä: The Analysis of Historical Piggeries Leads to Improved Understanding of the Potential Experiences of Pigs (via Zoom)

Janne Mäkiranta: Animal Insurance and Hazards of Farm Animals

Helinä Ääri: Interspecies Care in Finnish Egg Farming Guidebooks

Juha Haavisto: Destroying the Forest by Feeding the Herd? The Relation Between Domesticated Animals and Forestry in the Writings of A. K. Cajander in 1910s

Tuomas Räsänen: Non-Animality of Fish and the Politics of Unsustainable Baltic Fisheries

13.30-14.00 Break

14.00-15.00 Key note lecture: prof. emerita Harriet Ritvo (MIT): Compensating for Loss: Extinction, Survival, and Resurrection