Näyttelyt

Apua merelle

Apua merelle

Näyttely kertoo suomalaisesta meripelastustoiminnasta – miten on toimittu merionnettomuuden tapahtuessa. Omaisuuden ja ihmisten pelastamisen rinnalle on tullut ympäristönsuojelu.

Suomen rannikko on sokkeloinen ja matalarantainen. Aikoinaan kehittymättömät merenkulun turvalaitteet ja nykyään veneilijöiden puutteelliset merimiestaidot ovat aiheuttaneet usein vaaratilanteita ja onnettomuuksia.

Näyttelyssä esitellään pelastuskaluston ja merenkulun turvalaitteiden teknistä kehitystä, mutta olennaisia ovat myös toimijat, organisaatiot ja niiden väliset suhteet ja johtaminen. Sekä pelastajan että pelastettavan näkökulmat tulevat esille.

Näyttely toteutetaan Forum Marinumin ja Suomen merimuseon yhteistyönä.

Kausi:
4.5.2011–Joulukuu 2020