Väitökset

Archives, Accounting, and Accountability – Cameral Bookkeeping in Mid-Sixteenth-Century Sweden and the Duchy of Johan (1556-1563)

Live stream

Live stream passcode: 128737

FM Seppo Eskola väittelee 11.12.2020 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Archives, Accounting, and Accountability – Cameral Bookkeeping in Mid-Sixteenth-Century Sweden and the Duchy of Johan (1556-1563)”.

Vastaväittäjänä on dosentti Tapio Salminen, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Anu Lahtinen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Historical studies from the University of Helsinki XLVI.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

***

Tutkimus käsittelee verohallinnon kirjanpitoa Ruotsissa 1500-luvun puolivälissä. Ruotsi oli tuolloin kehittymässä kohti esimodernia valtiota, ja tämän prosessin ytimessä oli resurssien tehokkaampi kontrollointi kehittyneiden kirjanpitomenetelmien avulla. Tutkimuksessa osoitetaan, että Ruotsin kruunu kehitti Kustaa Vaasan (1523−1560) aikana kirjanpitojärjestelmän, joka perustui keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa monissa yhteyksissä käytettyyn ’charge and discharge’ kirjanpitoon. Järjestelmä korosti veronkannosta vastanneiden voutien vastuuta kruunulle ja mahdollisti resurssien aiempaa tehokkaamman keräämisen paikallisyhteisöiltä. Hallinnon tuottamat kirjanpitoaineistot tunnetaan Suomessa niin sanottuina voudintileinä, jotka muodostavat suurimman säilyneen kirjallisen lähdeaineiston 1500-luvun Ruotsista.