Konferenssit ja seminaarit

Arkivmaterial i privatarkiv för släktforskare

Genealogiska Samfundets seminarium den 17 september 2022. Seminariet är digitalt och hålls i Zoom och det strömmas i realtid och är fritt tillgängligt på Samfundets YouTube kanal.

Program

10.00 Öppning, Genealogiska Samfundets styrelsemedlem Christer Kuvaja

10.10 Arkiv vid Åbo Akademi, arkivarie Linda Filppula och arkivamanuens Niklas Huldén

11.00 Svenska litteratursällskapets arkiv, arkivarie Maria Miinalainen

11.40 Bensträckare

11.50 Digitalisering av svenskspråkiga tidningar, arkivchef Kristina Linnovaara

12.10 Lokalhistoriska arkiv, arkivarie Robert Louhimies

12.50 Lunchpaus

13.50 Helsingfors stadsarkiv, specialforskare Ida Suolahti

14.30 Finska litteratursällskapets arkiv, arkivforskare Juha Nirkko (föredraget hålls på finska)

15.10 Avslutning