Väitökset

Clarifying the Air: Finnish Air Pollution Experts and the International Quest for Safe Air, 1940s-1970s

FM Janne Mäkiranta esittää väitöskirjansa ”Clarifying the Air: Finnish Air Pollution Experts and the International Quest for Safe Air, 1940s-1970s” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 20.5.2022 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 3 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Marjaana Niemi (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Taina Syrjämaa (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on yleinen historia.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä (kopioi linkki selaimeen): https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8842-6
***

Väitöskirjassani tutkin, miksi ilmansaasteista tuli systemaattisen tieteellisen tutkimuksen kohde Suomessa 1940-luvun ja 1970-luvun välisellä ajanjaksolla. Tutkimukseni tarkoituksena on käsitellä ympäristöhistorian keskeistä kysymystä siitä, miten tietomme ympäristöongelmista muodostuu. Toisen maailmansodan jälkeen huoli ilmansaasteiden haitoista nousi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa uudelle tasolle. Samalla ongelmaa ratkaisemaan muodostui tieteellinen asiantuntijuus, jolla oli keskeinen merkitys ongelman määrittelyssä. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda uudenlainen näkökulma ilmansaasteiden historiaan tarkastelemalla suurten teollisuusmaiden sijaan ilmansaastetutkimuksen ylirajaista muodostumista ja leviämistä Suomeen. Verrattain myöhään teollistuneena ja resursseiltaan rajoittuneena maana Suomi tarjoaa paremmin yleistettävän näkökulman urbaanin teollisuusyhteiskunnan ympäristöongelmien ja niiden ratkaisemiseen historiaan.

Tutkimuksen painopiste on Työterveyslaitoksen ja sen avainhenkilöiden toiminnassa sekä kotimaassa, että kansainvälisesti. Työterveyslaitos on merkittävä, joskin vähän tunnettu toimija Suomen ympäristöhistoriassa. Se on myös modernin ilmansaastetutkimuksen pioneeri Suomessa. Tutkimus toteutetaan analysoimalla ilmansaastetutkijoiden tuottamaa aineistoa kuten julkaisuja, kirjeenvaihtoa ja oppikirjoja. Tarkoituksena on tarkastella tiedon tuottamisen proseseja ja niitä tietämisen tapoja, joilla kaupukien ilmansaasteita pyrittiin ymmärtämään.

Tutkimus osoittaa, miten ongelma kaupunki-ilman saastumisesta muuttui monitahoisesta yhteiskunnallisesta kysymyksestä tieteelliseksi arvoitukseksi, joka voitaisiin ratkaista tuottamalla tarpeeksi tietyn tyyppistä tietoa. Ilmansaasteiden tutkimus Suomessa Työterveyslaitoksen toimesta oli osa tätä ylirajaista kehitystä, jossa uusi tieteellinen asiantuntijuus nostettiin ongelman ratkaisun keskiöön. Alkaen työpaikkojen sisäilmasta 1940-luvulla, vanha epämääräinen idea puhtaan ilman terveellisestä vaikutuksesta korvattiiin idealla turvallisesta ilmasta, jota voitiin hallita tieteellisesti määritetyillä turvarajoilla. Tutkimukseni osoittaa, miten ilmansaasteiden tutkimus ei pelkästään lisännyt tietoa niiden vaikutuksista, vaan myös määritti uudelleen sen, mitä on tiedettävä, jotta ongelma voidaan ratkaista.