Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

CSCC:n lokakuun luento: Islamic Feminist Hermeneutics – Methodological Reflections in Relation to Christian and Jewish Feminist Theology

FT Mulki Al-Sharmani (islamilainen teologia, Helsingin yliopisto) avaa Turun yliopiston tutkimukeskuksen Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC) lokakuisessa yleisöesitelmässä islamilaista feminismiä tieteenalana ja sen hermeneuttista islamilaisen teologian tulkintaperinnettä. Samalla Al-Sharmani pohtii yhtäältä islamilaisen ja toisaalta juutalaisen ja kristillisen feministisen teologian metodologisia yhtymäkohtia ja eroavaisuuksia. Esitelmä on englanninkielinen.

Tervetuloa kaikki aiheesta kiinnostuneet!