Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

CSCC:n yleisöluento: Parantaminen, henget ja tiede Afro-Atlantin kulttuureissa

Antropologi Maarit Forde kertoo CSCC:n kevään viimeisenä kuukausiesitelmäkertana Afro-Atlantin kulttuurisessa kentässä muotoutuneista erityisistä kärsimykseen ja parantamiseen liittyvistä käsityksistä ja toimintatavoista.

Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa!

Hox! Merkintä luentopassiin.

Abstrakti:
Ihmiset, resurssit ja tieto liikkuivat eri suuntiin Afrikan, Etelä- ja Pohjois-Amerikan, Karibian ja Euroopan välillä muuttoliikkeiden, plantaasitalouden, kaupan ja lähetystyön yhteydessä, ja kärsimyksen selitysmallit sekä parantamisen käytännöt heijastivat siirtomaa-ajalla tämän epävakaan kulttuurisen kentän ominaispiirteitä. Näitä olivat väkivalta, korkea kuolleisuus, syvä, rodullistettu eriarvoisuus sekä yhteiskuntien väestöllinen ja kulttuurinen moninaisuus. Parantajat, mukaan lukien eurooppalaisen lääketieteen edustajat, oppivat, lainasivat ja varastivat parantamiseen liittyvää tietoa ja tekniikoita toisiltaan, ja esimerkiksi orjuutettujen afrikkalaisten parannuskeinot vaikuttivat ns. trooppisen lääketieteen kehittymiseen Englannissa ja Ranskassa. Karibialaiset parantajat käyttivät sähkön kaltaisia uusia tekniikoita jo 1800-luvun lopulla ja monet kutsuivat työtään tieteeksi. Tieteen ja taikauskon rajoja pohdittiin sadoissa parantajiin kohdistuvissa oikeudenkäynneissä. Biolääketiede ei edelleenkään erotu selvärajaisena kokonaisuutena vaihtoehtoisista parantamisen perinteistä, vaan asettuu saumattomasti Afro-Atlantin tapoihin ymmärtää kärsimys ja löytää siihen parannuskeinoja. Potilaat konsultoivat erilaisiin epistemologioihin nojaavia parantajia, mukaan lukien lääkäreitä, ja erilaiset parantajat myös konsultoivat toinen toisiaan. Kuolleiden lääkärien henget ovat keskeisessä roolissa monissa parantamisen perinteissä. Eurooppalaisen toimijuuden ja eurooppalaisen lääketieteen erityisyyden korostamisen sijaan tällainen parantamisen historia osoittaa, kuinka moderni maailmanjärjestys sekä käsitykset ihmisyydestä, kärsimyksestä ja parantamisesta ovat muotoutuneet kohtaamisissa ja kanssakäymisessä erilaisten ihmisten (ja henkien) välillä.

 

Kuva: At last: a Christmas in the West Indies. Internet Archive Book Images [No restrictions]