Konferenssit ja seminaarit

Den tidigmoderna Finland – källor, språk, forskningsmetoder – Varhaismoderni Suomi – lähteet, kielet, tutkimusmenetelmät

Tervetuloa kaksikieliseen seminaariin, jota on myös mahdollisuus seurata etäyhteydellä.

Den tidigmoderna Finland – källor, språk, forskningsmetoder
Varhaismoderni Suomi – lähteet, kielet, tutkimusmenetelmät

Fredag 3.6.2022 – perjantai 3.6.2022
Åbo handelshögskola – Turun kauppakorkeakoulu, Lähitapiola-sali (LS16), Rehtorinpellonkatu 3, Turun yliopisto

Tapahtuma myös etänä: https://echo360.org.uk/section/274a2954-905a-45b0-864a-ee412cfb0606/public

Kl. 9.15 Forskningschef Christer Kuvaja: Svenska litteratursällskapets finansiering av forskningsprojekt
Kl. 9.30 Professor Kirsi Vainio-Korhonen: Förfalskarna – de lägre ståndens kontakter med skriftkulturen i början av 1800-talet
Kl. 9.45 Professor Harry Lönnroth: Stadsskrivaren som språkexpert: profession, aktörskap och språkbruk under tidigmodern tid
Kl. 10.30 Professori Petri Karonen: Korruption ja huonon hallinnon tutkimus varhaismodernilla ajalla

Kl. 11.15-12.30 Lunch – lounas

Kl. 12.30-13.15 FT Mikael Korhonen: Åbo hovrätts handlingar och databasen Förfalskarna
Kl. 13.15-14.00 FM Josefine Sjöberg: Förfalskningsbrott som kunskapsfenomen under första hälften av 1800-talets Finland

Kl. 14.00-14.30 Kaffe – kahvi

Kl. 14.30 Docent Ann-Catrin Östman: Förvisningar: om begrepp, reglering och käll(o)möjligheter (1600−1860)

Kl. 15.15 -16.00 Slutdiskussion – Loppukeskustelu