Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Den tredje Letterstedt-föreläsningen med Klaus Petersen: Nordiska värderingar

Den tredje Letterstedt-föreläsningen

Klaus Petersen: Nordiska värderingar

Tid: Onsdag 17.3.2021 kl. 17-18.45 (EET)

Plats: on-line, Facebook Live

Letter­stedska föreningen, CENS (Centrum för Nordenstudier, Helsingfors universitet) och Föreningarna Nordens Förbund arrangerar i samarbete med Nordisk kulturkontakt en festföreläsning med nordiskt tema för en allmän publik. Letterstedt-föreläsaren 2022 är Klaus Petersen, professor och chef för Danish Centre for Welfare Studies vid Syddansk Universitet.

Inom nordiskt samarbete lyfts ofta de gemensamma nordiska värderingarna fram som en viktig beståndsdel av vår samarbetskultur. Samtidigt är det rätt oklart vad som menas med ’nordiska värderingar’, som så ofta nämns i festtal. I essän Nordiske Værdier. Et kritisk reflekterende essay (2019) har Klaus Petersen tagit sig an denna fråga, och en slutsats är att vi i Norden har förvaltat i grunden universella värderingar på ett eget sätt.

Klaus Petersen är främst känd för sin forskning om välfärdsstaten i Danmark och Norden ur ett historiskt, begreppsligt och internationellt jämförande perspektiv. Han har lett ett flertal forskningsprojekt, och var vicedirektör för den nordiska toppforskningsenheten NordWel (2007-2014). Petersens forskningsprofil uppvisar en stor bredd, och omfattar kalla krigets historia, amerikaniseringsprocesser i Norden, arbetarhistoria och möbeldesign.

PROGRAM

17.00 Välkomsthälsning: CENS & Letterstedtska föreningen

17.15 Letterstedt-föreläsning: Klaus Petersen

17.45 kommentarer:

Professor Helena Blomberg-Kroll (Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet)
Fd talman, LF huvudstyrelses ordförande, Björn von Sydow
Moderator: Peter Stadius (CENS, Helsingfors universitet)

Diskussion och frågor från publiken (frågor via Facebook)

18.45  Tillställningen tar slut