Konferenssit ja seminaarit

Digital History in Finland IV – seuraa tapahtumaa netissä

Tapahtuman zoom-linkki:

https://jyufi.zoom.us/j/67020495489

Meeting ID: 670 2049 5489

Passcode: 988025

 

AIKATAULU

10.00: Seminaarin avaus (Antero Holmila)

10.10 – 11.10 SESSIO 1: Kansalliskirjaston digitaaliset kokoelmat ja historiantutkimus

Johanna Lilja, “Making it digital – how to best serve research?”

Juha Rautiainen, “Making the National Library’s Digitized Collections Available for Digital Research – Opportunities and Pitfalls” 

Liisa Näpärä, “Developing data driven research services at the National Library of Finland – One response for the digital turning points”

11.10 –11.25: “Kahvitauko”

11.25 – 12.45 SESSIO 2: Lähestymisiä digitaaliseen historiantutkimukseen

Tuula Juvonen: “Sateenkaarihistorian hakusanakirja: Digisanomalehdistä queerhistoriaan” 

Ilari Taskinen & Risto Turunen: “Sota-ajan kirjekokoelman digitalisointi, koneluku ja historiallinen analyysi”

Anne Heimo & Riikka Taavetti: “Digitaalinen käänne, oral history ja muistitietotutkimus”

Pasi Ihalainen: “Political Representation: Tensions between Parliament and the People from the Age of Revolutions to the 21st Century”

12.45 – 13.30: “Lounastauoko”

13.30 – 15.00:  Yliopistojen katsaus: “Digitaalihistorian tila Suomen yliopistoissa” (15min/yliopisto)

15.00 – 15.45: “Paneelikeskustelu: Digitaalinen käänne?” (pj. Antero Holmila)

Panelistit: TBA

***

Suomen Historiallisen Seuran digijaosto järjestää yhdessä Jyväskylän yliopiston Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanssa neljännen digitaalisen historian seminaarin Jyväskylässä 8.-9. lokakuuta 2020. Seminaarin yhteydessä Jyväskylän yliopiston ”kriisit uudelleenmääriteltynä” profilointialue järjestää kansainvälisen ”kriisit digitaaliaikana” workshopin.

Tapahtuman ensimmäisen päivän fokus on digitaalisen käänteen pohtimisessa ja toinen päivä keskittyy erityisesti kriisitematiikkaan workshop työskentelyn muodossa. Tapahtuman ensimmäisen päivän työkielinä toimii suomi ja englanti, toinen päivä on englanninkielinen. Kriisitematiikkaa kartoittavan workshop –työryhmän järjestämisestä kiinnostuneita pyydetään olemaan suoraan yhteydessä Antero Holmilaan ( / 040-8093381).

”Digitaalinen käänne?” & Kriisit digitaaliaikana -workshop

Digitaalinen käänne? – 8.10.2020

Digitaalisen historian lähestymistavat kasvattavat jatkuvasti suosiotaan. Sanonnat kuten ”etäluenta”, ”data intensiivinen” ja ”tekstinlouhinta” ovat tulleet osaksi historia-alan sanastoa. Sen lisäksi, että yhä enemmän aineistoa on käytettävissä digitaalimuotoisena, tutkijat käyttävät myös yhä enemmän tietokoneavusteisia analyysimenetelmiä ja ohjelmistoja aineiston tulkitsemiseen.

Tässä monitieteisessä seminaarissa tarkastelemme käytännön tasolla minkälaisilla digitaalisten ihmistieteiden apuvälineillä ja metodeilla Suomessa tutkitaan historiaa. Pohdimme minkälaisia haasteita tutkijat ovat kohdanneet sekä tutkimuksessa että opetuksessa, ja mitä ”digitaalisuus” merkitsee tukijan omalla erikoisalalla. Onko olemassa ”digitaalista käännettä”? Esitelmille varataan 30min (20min esitys, 10min keskustelua)

Sen lisäksi, että esitelmät käsittelevät tutkijan omia case-tapauksia, joissa on sovellettu digitaalisia menetelmiä, toivomme, että esitelmissä pohditaan ainakin jotain seuraavista näkökulmista:

Miten ”digihistorian” opetus on muuttunut, lisääntynyt ja kehittynyt viimevuosien aikana?
Jos on olemassa ”digitaalinen käänne”, näkyykö se tutkimuksessa, opetuksessa ja opinnäytteissä?
Onko lähdeaineistojen digitoiminen ja niiden käyttö sanahauilla digitaalista historiaa?
Mitkä ovat digitaalisen historian suurimman mahdollisuudet, mutta myös sudenkuopat?
Kriisit workshop – 9.10.2020

Workshopin tavoitteena on tarjota monipuolisia näkökulmia ja lähestymistapoja kriisitutkimukseen, jossa painottuu digitaalisuus. Workshopin ohjaava kysymys on ”miten sinä tai sinun työryhmäsi lähestyisi kriisien tutkimusta digitaalisin menetelmin”? Workshop työskentelyyn varattu aika on 90min per ryhmä. Toivomme erityisesti ryhmiä, joissa ote on käytännönläheinen ja jossa demonstroidaan digitaalisia metodeja, aineistoja ja työkaluja, keskustellen niiden ongelmista ja mahdollisuuksista. Fokuksessa on siis ennemmin ”miten aloittaa digitaalitutkimus” kuin valmiiden tutkimustulosten esittely.

Digital History in Finland IV, 8-9 October 2020

On 8-9 October 2020, Finnish Historical Society’s division on digital history and University of Jyväskylä’s Faculty of Humanities and Social Sciences are organizing the fourth annual seminar on digital history. The working title of the seminar is “Digital turn?” Together with the seminar, the University’s research profiling area “Crises redefined” organizes a workshop on “crises in digital age – methods and approaches.” The focus on the first day of the event will be mainly on digital turn and on the second day the focus will be on the crises theme. The working languages for day one are Finnish and English and for day two English.

”Digital turn?” and crises in digital age workshop

Digital turn?  – 8 October 2020

The methods of digital humanities/digital history are continuously growing in popularity and words like “distant reading”, “data-driven” and “text mining” have become new buzzwords in the field. Not only that more and more sources are digitized and can be accessed digitally but also scholars are increasingly utilizing computer-assisted methods and algorithms to understand their sources and garner new insights from them.  Each presentation will be given a 30minute slot (20min for presentation, followed by 10min discussion)

This multidisciplinary seminar explores at a practical level what kind of tools and methods historians are using in Finland and why. We will ponder what kind of challenges, opportunities and pitfalls scholars have encountered in their research and teaching, and what “digital” means in researchers’ particular niche area, genre or field. Is it feasible to talk about “digital turn?”

Apart from the particular historical investigations that each presenter would like to highlight from the perspective of digital history, we hope that presentations would also touch at least one of the following “meta-questions”:

How the teaching of “digital history” has changed, increased and/or developed in recent years?
If there is a thing we might call “digital turn”, is it already visible in research, teaching and in dissertations (BA, MA and PhD)
Is digitization of sources and making them simply “text searchable” digital history?
What are the biggest opportunities but also pitfalls of digital history?
Crises in digital age workshop – 9 October 2020

The aim of the workshop is to offer many different perspectives and approached to crises research by utilizing digital tools and methods. Thus, the guiding question is “how would you/your research team approach crises research by using digital tools?” Each workshop session will be given 90 minutes. We particularly welcome workshops which are hands on demonstrations of digital tools, methods and data used. Also, the major opportunities and challenges related to these issues should be addressed. Thus, the main focus is more on  approaches to digital tool; how to start or do a research, not so much on disseminating research results.