Konferenssit ja seminaarit

Diversity and Dialogue: Migration and participation

The first Oulu Conference on Diversity and Dialogue on 14th to 15th of May, 2020 focuses on migration and participation. The aim of the conference is to create a multidisciplinary discussion forum for re- and deconstruction of the practices, narratives and discourses of migration, diversity, integration and racism. The conference is organised jointly by VISE (Values, Ideologies and Social Context of Education) and ReBel (Recognition and Belonging) research groups in faculties of Education and Humanities in University of Oulu, Finland.

The conference invites scholars, local practitioners, policy makers and representatives of NGO’s to send abstracts (maximum of 300 words) of proposed presentations. The Conference welcomes abstracts to join in a dialogue within the themes of the pre-determined sessions, as well as proposals not designated to any of the sessions, but discussing the conference theme. Use the online submission form for abstract submissions. Submissions deadline is 29th of February, 2020

Sessions:

 • Temporality in experiences and narratives of forced migration
 • Dialogue, diversity and belonging through art?
 • Post 2015 – Seeking asylum during the humanitarian crisis
 • Right wing Populism and Racism
 • What next? -Project Forum
 • Free: Abstracts not designated to any pre-determined session

For more information, visit https://sites.google.com/edu.oulu.fi/diversitydialogue

Further questions may be sent to

———————————————————————————————————————————–

Diversity and Dialogue – konferenssi 14. – 15. toukokuuta 2020 keskittyy muuttoliikkeeseen ja osallisuuteen. Konferenssin tavoitteena on luoda monitieteinen keskustelufoorumi muuttoliikkeen, monimuotoisuuden, integraation ja rasismin käytäntöjen, narratioiden ja diskurssien purkamiseen ja uudelleenrakentamiseen. Konferenssin järjestävät yhdessä Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan VISE (kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit) tutkimusyksikkö ja humanistisen tiedekunnan Tunnustuksia (Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit) -tutkimusryhmä.

Konferenssi kutsuu tutkijoita, paikallisisa toimijoita, poliittisia päättäjiä ja kansalaisjärjestöjen edustajia lähettämään tiivistelmän (korkeintaan 300 sanaa) esitelmäehdotuksestaan. Konferenssiesitelmät voivat käsitellä niin ennakkoon määriteltyjen työryhmien teemoja tai teemoja, jotka käsittelevät jotain muuta konferenssin teemaan liittyvää aihetta. Tiivistelmät lähetetään e-lomakkeella 29.2.2020 mennessä.

Työryhmät:

 • Pakolais- ja evakkokokemusten ja -kertomusten ajallisuus
 • Taide kulttuurisen moninaisuuden, osallisuuden ja dialogin mahdollistajana?
 • Post 2015 – Turvan etsiminen humanitaarisen kriisin aikana
 • Oikeistopopulismi ja rasismi
 • Mitä seuraavaksi? -Hankefoorumi
 • Vapaa: Voit lähettää esityksen myös muihin konferenssin teemaan liittyvistä aiheista.

Lisätietoja: https://sites.google.com/edu.oulu.fi/diversitydialogue

Yhteydenotot osoitteeseen: