Muut tapahtumat

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas

Tervetuloa DYNAMO-hankkeen verkkojulkaisun ”Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas. Käsikirja museoiden ekososiaaliseen sivistystyöhön” julkistamistilaisuuteen Teamsiin pe 25.2. klo 14.00-15.30. Hankkeen rahoittajat: Sitra Sivistys+ ja Museovirasto.

Museot voivat olla kestävän tulevaisuuden tekijöitä yhdessä ihmisten kanssa. DYNAMO-hankkeen verkkojulkaisu antaa uusia menetelmiä museoiden aiempaa aktiivisempaan yhteiskunnalliseen rooliin. Niissä yhdistyvät nykyinen kestävyysmurroksen tavoittelu, eri aikojen murroksien merkitykselliset asiat ja museoiden kyky osallistaa ihmisiä näiden äärelle.

Linkki tilaisuuteen: https://tinyurl.com/49hs33pv

Tilaisuuden ohjelma:

13:45 Teams avautuu

14:00 Tilaisuuden avaus, Katriina Siivonen ja Maria Granlund

14:10 Sivistys+ museoihin, Pia Mero, Sitra

14:20 Dynaamisen museon vaikuttavuus, Leena Paaskoski

14:30 Tulevaisuusperintöverstaan kokeilukumppanit haastateltavina

Maatalousmuseo Sarka: Sami Louekari, haastattelijana Antti Majava, BIOS

Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon A&DO-hanke: Leena Svinhufvud, haastattelijana Tiina Merisalo, Museovirasto

14:50 Moniaistinen tauko, Maria Granlund

15:00 Julkaisun esittely, Pauliina Latvala-Harvilahti

15:15 Keskustelu ja loppusanat, Katriina Siivonen

15:30 Tilaisuus päättyy

Kutsua saa lähettää eteenpäin!

Dynamo-hankkeen puolesta
Pauliina Latvala-Harvilahti

Erikoistutkija, DYNAMO-hanke
https://sites.utu.fi/dynamo/fi/
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto