Konferenssit ja seminaarit

Eläintutkimuspäivät 2019: Arki ja juhla

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura (YKES) järjestää Eläintutkimuspäivät 8.-9.4.2019 Helsingin Tieteiden talolla teemalla ’Arki ja juhla’.

Vuoden 2019 Eläintutkimuspäivien teema johdattelee tarkastelemaan eläimiä ihmisten maailman osana arjessa ja juhlassa. Ihmiset jakavat arkensa moninaisten toislajisten eläinten kanssa niin kotona kuin työssäkin. Kotejamme asuttavat lemmikkieläimet, kehojamme mikrobit. Eläinten käyttö on kiinteä osa ihmisten arkea myös eläimistä valmistettujen tuotteiden ja ruoan muodossa. Eläimet ovat läsnä symboleina ja toimijoina eri konteksteissa, kuten uskonnoissa, kirjallisuudessa, elokuvissa tai vaikkapa internetin kissavideoissa. Toisaalta monille eläimille ihmisten kanssa eläminen ja työskentely on osa arkea. Myös juhlassa eläimet ovat vahvasti läsnä. Eläinperäiset juhlaruoat, sirkuseläimet ja erilaiset pidot ja peijaiset kuvaavat miten eläimet ovat kautta aikain olleet ihmisille ehtymätön viihteen ja huvin lähde. Kissanristiäisiä, joissa eläimet nousevat juhlittavaksi, vietetään harvemmin. Entä miten eläimet itse juhlivat?

 

Keynote-esitelmät:

FT, Yleisen historian professori (Turun yliopisto) Taina Syrjämaa: “Lemmikit juhlissa. Monilajisen perheen historiaa”

VT, Sukupuolentutkimuksen dosentti, yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto) Kuura Irni: “Queer visions of families and close relations with nonhuman animals”

FT, Johtamistieteen yliopistonlehtori (Keele Management School) Lindsay Hamilton: ”The Animal Effect: How and Why Animals Matter in Organizations and Society”

 

Abstraktit:

Toivomme tervetulleeksi esityksiä eri tieteenaloilta. Esitykset voivat olla joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Lähetä enintään 300 sanan mittainen esitelmäehdotuksesi 31.1.2019 mennessä. Voit ehdottaa esitelmääsi suoraan osaksi alla lueteltuja työryhmiä. Lähetä tällöin abstraktisi työryhmän vetäjälle. Voit myös ehdottaa esitelmää näiden työryhmien ulkopuolelle, yleisen ‘Arki ja juhla’ -teeman alle lähettämällä ehdotuksesi osoitteeseen ykes.cfp[at]gmail.com. Tutkimuspäivien järjestelytoimikunta koostaa tällöin hyväksytyistä esitelmistä omat työryhmänsä.

 

Osallistumismaksu:

Päiville osallistuminen on Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran jäsenille ilmaista, muille osallistumismaksu on 25 € (perusopiskelijoilta 10 €).

 

Työryhmät:

Eläimet työssä: (Ei-)inhimilliset toimijuudet inhimillisen vapaa-ajan konteksteissa
Kriittisen eläintutkimuksen haaste
The challenge of critical animal studies
Animal Participation, Consent & Empowerment within Technology Systems
Setting the agenda for human animal studies of work, business and organisation

 

Lisätieto seuran nettivisuilla https://elaintutkimus.wordpress.com/elaintutkimuspaivat-2019-arki-ja-juhla/ ja Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/hasfinland/

*  *  *

The Seminar for Human Animal Studies 2019: ’Animals in the Everyday and the Celebration’

The seminar is organized on 8.-9.4.2019 at the House of Science and Letters in Helsinki with the theme “Animals in the Everyday and the Celebration” We welcome paper proposals from all fields Human Animal Studies. You can also suggest paper outside of the theme.

The theme encourages you to examine animals as part of the everyday life as well as celebration. We share our lives with different animals in our homes and in the workplace. We host pets as well as microbes. Animals are part of our lives in various animal products and foods, as well as symbols and actors in religion, literature, or cat videos online. Similarly, working and living with us is a part of everyday life for many animals. Animals are also an important part of our celebrations. We feast on animal foods and turn to animals for our pleasure and entertainment. Although pet birthdays have become a business, we rarely celebrate animals. And how do animals themselves celebrate?

Please send your proposal (max 300 words) by 31.1.2019. You can address your paper to the two Finnish language panels and three English language panels mentioned below. If so, send your proposal to panel chairs. If you wish to present a paper on a topic not discussed in these panels, you can send your proposal to . The organizing committee puts together new panels from the accepted individual papers.

 

Keynote-lectures:

PhD, Professor of European and World History (University of Turku) Taina Syrjämaa: “Lemmikit juhlissa. Monilajisen perheen historiaa” (in Finnish)

D.Sos.Sc, Adjunct professor and Senior lecturer in Gender Studies, (University of Helsinki) Kuura Irni: “Queer visions of families and close relations with nonhuman animals”

PhD, Senior Lecturer in Management (Keele Management School) Lindsay Hamilton: ”The Animal Effect: How and Why Animals Matter in Organizations and Society”

 

Participation fee:

The Finnish Seminar for Human Animal Studies is free of charge for the members of the Finnish Society for Human Animal Studies. For others, the two-day seminar costs 25 € (10 € for masters students).

For more information, look into the society’s webpage https://elaintutkimus.wordpress.com/call-for-papers-2019/ and Facebook page https://www.facebook.com/hasfinland/