Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Expertpanel om nutida begrepp och historisk forskning/undervisning (9.3. 14–16)

Historieämnena vid Åbo Akademi ordnar den 9 mars kl. 14–16 en paneldiskussion om nutida begrepp och historisk forskning och historieundervisning. Tillställningen är öppen för alla intresserade. Panelen äger rum i auditoriet Aura i Arken (Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande [CLL], Fabriksgatan 2, Åbo).

Paneldeltagarna är:

Hanna Lindberg, forskardoktor, Finlands Akademis spetsforskningsenhet i erfarenhetshistoria HEX, Tammerfors universitet.

Jukka Nyyssönen, forskare, Nordområdeavdelingen, Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU.

Natan Elgabsi, forskardoktor, Filosofi, Åbo Akademi.

Sarah Hankalahti, lärare i historia och samhällslära, Sarlinska skolan, Pargas.

Ann-Charlotte Söderman, lärare i filosofi, historia och samhällslära, Vasa övningsskolas gymnasium, Vasa.

Otso Kortekangas, forskardoktor, Historia, Åbo Akademi (moderator)

Den grundläggande tanken för panelen är att vi som historiker har ett ansvar för att delta i diskussioner om huruvida och hur begrepp som används i dagens samhälleliga diskussion kan användas i en annan temporal och geografisk kontext. Vi anser att det är vår uppgift som yrkesmänniskor att beakta ”icke-historikers” behov av och strävan efter historiska förklaringar. Samtidigt bör vi upplysa om de specifika villkoren för såväl gedigen historisk kontextualisering som förståelse av människor och fenomen i det förflutna.

Diskussionen förankras i lärarperspektiv från skolvärlden, och för forskarnas del i följande begrepp: ”disability studies” och funktionsvariationer, kolonialism och vithet, och ansvar och historia. Diskussionen förs på svenska men publikfrågor kan även ställas på finska och engelska.

Varmt välkomna!

Panelen kan även följas via Zoom:

https://aboakademi.zoom.us/j/62605249341

Meeting ID: 626 0524 9341

Vänligen,
Otso Kortekangas
Johan Ehrstedt
Laura Hollsten