Väitökset

Fanius muutti elämäni: Myytit ja yhteisölliset fanirituaalit televisiosarjojen Buffy vampyyrintappaja, True Blood ja Vampyyripäiväkirjat faniudessa

Minja Blom väittelee 10.4.2021 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Fanius muutti elämäni – Myytit ja yhteisölliset fanirituaalit televisiosarjojen Buffy vampyyrintappaja, True Blood ja Vampyyripäiväkirjat faniudessa”.

Vastaväittäjänä on dosentti Sofia Sjö, Åbo Akademi, ja kustoksena on apulaisprofessori Katja Valaskivi.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7132-0

***

Tutkimus tarkastelee faniuden ja nykyuskonnollisuuden suhdetta, keskittyen yksilöiden mahdollisuuteen valita itselleen tärkeitä tekstejä ja käyttää niitä oman elämän ymmärtämisessä, merkityksellistämisessä ja yhteisöllisyyden kokemisessa. Tutkimuksen kohteena on televisiosarjojen Buffy vampyyrintappaja (1997–2003), True Blood (2008–2014) ja Vampyyripäiväkirjat (2009–2017) fanius, jota tarkastellaan fanien internetissä tuottamien tekstien kautta. Väitöskirjassa tarkastellaan seuraavia kysymyksiä: Millaisia myyttisiä ja rituaalisia piirteitä voimme havaita vampyyritelevisiosarjojen faniudessa? Mitä nämä piirteet kertovat uskonnon ja populaarikulttuurin suhteesta nykykulttuurissamme?

Uskontotieteessä myytti viittaa kertomuksiin, jotka yhteisö kokee itselleen tärkeiksi, ja joiden avulla ilmaistaan ja välitetään yhteisön arvoja ja normeja. Väitöskirjassa tarkastelen faniuden myyttisiä piirteitä William G. Dotyn polyfunktionaalisen myyttimallin (2000) kautta samalla muodostaen uuden faniuden myyttimallin. Tutkimukseni osoittaa, kuinka vampyyrisarjat toimivat faneille myytteinä kahdella tavalla; sarjojen hahmoja ja tapahtumia tulkitaan metaforina todellisuudelle, ja sarjoista löydetyt sankarimallit nähdään esimerkkeinä hyvästä ihmisyydestä ja tasa-arvosta.

Rituaali on nähty toistuvana ja tietyllä kaavalla etenevänä, yhteisöllisenä toimintana, joka on irrotettu normaalista arjesta. Faniuteen kuuluvien käytänteiden tarkasteluun käytän Johanna Sumialan median rituaalien -käsitettä (2010) samalla muodostaen uuden fanirituaalien mallin. Fanirituaalit ovat toimintaa, jonka avulla fanit voivat luoda ja ylläpitää osallisuutta internetin ja lähipiirin faniyhteisöihin. Lisäksi katseluun liittyvät fanirituaalit tarjoavat faneille voimaannuttavia hengähdyshetkiä arkeen ja fanien ”sarja muutti elämäni” -kertomukset tuovat esille tapoja merkityksellistää elämää sarjojen kautta.

Tämä tutkimus tarjoaa faniuteen uskontotieteellisen näkökulman, jonka avulla voimme nähdä faniuden osana laajempaa kulttuurista kenttää, jossa ihmiset pohtivat arvojaan, rakentavat kuvaa todellisuudestaan, etsivät esikuvia ja sankarimalleja, kokevat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, löytävät keinoja selviytyä elämän kriiseistä ja voivat jakaa näitä vahvoja kokemuksia muiden kanssa. Väitöskirja tuo uutta näkökulmaa faniuden tarkasteluun tarjoten mahdollisuuden nähdä myytin ja rituaalin käsitteiden kautta tarkemmin nykyuskonnollisuuden ja faniuden yhteyksiä. Tutkimus tavoittaa näiden ilmiöiden välillä merkittäviä yhtymäkohtia tuoden esille niiden samankaltaista roolia henkilökohtaisia elämänvalintoja ja merkityksiä korostavassa yhteiskunnallisessa todellisuudessamme.
***