Konferenssit ja seminaarit

Finlandssvenska antifascismen 1920–1950

Vad har finlandssvenskhetens historia med antifascism att göra?

Varmt välkommen till Svenska litteratursällskapet på seminarium om den finlandssvenska antifascismen ca 1920–1950 torsdagen den 2 juni 2022 klockan 13–17.

Antifascismen har ofta förknippats enbart med den politiska vänsterkanten. I själva verket var den antifascistiska mobiliseringen under mellankrigstiden ett sammansatt fenomen som spände över hela det politiska spektret. I det här sammanhanget är faktiskt det vi kallar Svenskfinland en ovanligt intressant miljö. Fascismens frammarsch innebar nämligen både skrämmande hotbilder och lockande möjligheter för byggandet av en finlandssvensk kultur och identitet.

Arrangör är projektgruppen för forskningsprojektet Den finlandssvenska antifascismen. Genom kortföredrag och paneldiskussioner presenteras en rad historiska och litteraturvetenskapliga fallstudier av motståndet mot fascismen i det svenskspråkiga Finland ca 1920–1950. Vi frågar vem som var aktörerna och vilka som var de konkreta formerna för motstånd och aktivism? På vilket sätt fick olika samhörigheter och gränsdragningar kring etnicitet, kön och klass betydelse för motståndet mot fascismen bland svenskspråkiga?

Som expertkommentatorer medverkar historikern Andres Brink Pinto (Lunds universitet) och litteraturvetaren Anna Möller Sibelius (Åbo Akademi).

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade. Seminariet ordnas i Svenska litteratursällskapets auditorium på Riddaregatan 5 i Helsingfors och det är även möjligt att delta via Zoom. Du får länken till online-evenemanget i bekräftelsemeddelandet efter att du anmält dig. Du får länken även om du anmäler att du deltar på plats.

Programmet direktsänds på sls.fi och kan även ses i efterhand på SLS Youtubekanal.

Sista anmälningsdag är den 30 maj.

Dela gärna vidare informationen om seminariet!
Till anmälan

Program

13.00 Seminariet öppnas

13.15–14.10 Kortpresentationer av fallstudier:

Matias Kaihovirta (Åbo Akademi): Antifascismen i finlandssvensk arbetarkultur
Kasper Braskén (Åbo Akademi): Ernst von Born och det finlandssvenska borgerliga motståndet mot fascismen
Judith Meurer-Bongardt (Universität Bonn): Hagar Olsson som antifascistisk kritiker och dramatiker
Anders Ahlbäck (Stockholms universitet): Manlighet och känslor i liberal antifascism
Anders Westerlund (Vasa övningsskola): Antifascismen i Hans Ruins essäer
Holger Weiss (Åbo Akademi): Antifascism i sjömansfacket
Ainur Elmgren (Uleåborgs universitet): Syskonen Valas antifascistiska hembygdskärlek
Ylva Perera (Åbo Akademi): Mirjam Tuominens skönlitterära skrivande som antifascistisk praktik

14.10–14.20 Bensträckare

14.20–14.50 Kommentarer till fallstudierna: Andres Brink Pinto (Lunds universitet) och Anna Möller Sibelius (Åbo Akademi)

14.50–15.10 Kaffepaus

15.10–15.50 Panelsamtal 1: Antifascism i litteraturen

16.00–16.40 Panelsamtal 2: Antifascism i politik och samhälle