Väitökset

Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. En 1900-talsstudie

FM Margaretha Ullström disputerar i litteraturvetenskap med avhandlingen Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. En 1900-talsstudie.

Opponent är professor Maria Jönsson, Umeå universitet, Sverige och kustos är docent, projektforskare Maria Österlund, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk, länken publiceras här ca en vecka innan disputationsdagen.