Väitökset

Frida Ehrnsten: Pengar för gemene man? Det medeltida myntbruket i Finland

FM Frida Ehrnsten väittelee 16.11.2019 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Pengar för gemene man? Det medeltida myntbruket i Finland”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, PIII, Yliopistonkatu 3.

Vastaväittäjänä on FD, Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, ja kustoksena on professori Mika Lavento.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Archaeologia Medii Aevi Finlandiae (AMAF).

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Frida Ehrnsten