Konferenssit ja seminaarit

GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities (7.-9.6.2017)

GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities

Helsinki, 7.–9.6.2017

#GENESISHELSINKI2017

{In English, see below}


Rekisteröityminen on alkanut!

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja ranskalainen geneettisen kritiikin alan johtava tutkimuskeskus ITEM (Institut des textes & manuscrits modernes) järjestävät kesäkuussa 2017 kansainvälisen monitieteisen konferenssin GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities.

Konferenssi on ensimmäinen laaja humanistisen geneettisen tutkimuksen konferenssi Pohjoismaissa. Geneettinen kritiikki (ransk. critique génétique) on tekstuaalitieteisiin kuuluva, Ranskassa 1970-luvulla syntynyt tutkimussuuntaus, joka tutkii tekstin kirjoitusprosesseja tai muita luovia syntyprosesseja. Tutkimusaineistoina se käyttää erilaisia arkistoaineistoja muistiinpanoista työkäsikirjoituksiin tai muita säilyneitä dokumentteja. Geneettinen tutkimus voi esimerkiksi tuottaa uutta tietoa ja rikastaa taideteoksen tulkintaa paljastamalla, miten teoksen rakennetta, aihetta, tematiikkaa, symboliikkaa ja tyyliä on muokattu kirjoitusprosessin aikana. Kirjoituksen lisäksi tutkimussuuntauksen piirissä tutkitaan muun muassa elokuvaa ja arkkitehtuuria.

GENESIS – HELSINKI 2017 -konferenssi toimii kansainvälisenä ja tieteidenvälisenä areenana geneettisen kritiikin tutkimuksen eri suuntauksille ja näkökulmille. Konferenssiin toivotaan luovista syntyprosesseista kiinnostuneita osallistujia eri oppialoilta, kuten kirjallisuudentutkimuksesta, kielentutkimuksesta, kirjoittamisen didaktiikasta, musiikintutkimuksesta ja taidehistoriasta.

Kolmipäiväisessä tapahtumassa kuullaan lähes 60 kiinnostavaa esitelmää yli 15 eri maan tutkijoilta. Konferenssin pääpuhujia ovat: Paolo D’Iorio (ITEM), Claire Doquet (Université Paris 3), Irène Fenoglio (ITEM), Daniel Ferrer (ITEM), Hans Walter Gabler (London University), Dirk Van Hulle (Centre for Manuscript Genetics), Ineke Huysman (Huygens ING), Wim Van Mierlo (Loughborough University), Carrie Smith (Cardiff University), Juha-Heikki Tihinen (Pro Artibus -säätiö) ja Sakari Ylivuori (Jean Sibelius Works).

Konferenssissa kuultavissa esitelmissä käsitellään muun muassa Paul Valéryn muistikirjoja, Stanley Kubrick -arkiston aarteita sekä Sylvia Plathin, Ted Hughesin ja Jean Sibeliuksen käsikirjoituksia. Muut esitelmien aiheet vaihtelevat quebeciläisestä nykymusiikista ja hallinnollisista teksteistä filosofien ja nuorisokirjailijoiden kirjoitusprosesseihin.

Lisätietoa ja rekisteröityminen:  www.finlit.fi/fi/genesis2017

 

Tervetuloa!

Järjestelytoimikunta

Hanna Karhu (Helsingin yliopisto / SKS / ITEM)

Sakari Katajamäki (SKS / Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot)

Christophe Leblay (Turun yliopisto / ITEM)

Veijo Pulkkinen (Helsingin yliopisto)

Sakari Ylivuori (Jean Sibelius Works).

 

#GENESISHELSINKI2017

SKS:n (www.finlit.fi) ja ITEMin (www.item.ens.fr) yhteistyössä järjestämän konferenssin muita yhteistyökumppaneita ovat Cardiff University; Centre for Manuscript Genetics, Antwerpen; Helsingin yliopisto; Huygens ING, Amsterdam; Jean Sibelius Works, Helsinki; Kansalliskirjasto; Loughborough University; Opetushallitus; Ranskan Suomen-suurlähetystö; Turun yliopisto ja Université Paris 3.

Konferenssia ovat tukeneet Tieteellisten seurain valtuuskunta sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

_________________________________________

GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities

Helsinki, 7th – 9th of June 2017

#GENESISHELSINKI2017

Registration open!

 

The Finnish Literature Society – SKS and ITEM – Institut des textes & manuscrits modernes will organise an international and interdisciplinary conference GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities in Helsinki, 7th – 9th June 2017.

It will be the first broad conference on Genetic Criticism in the Nordic countries. Genetic Criticism (critique génétique) is a discipline that explores writing processes and other creative work. Its central research corpora comprise various archival sources from writer’s notes to drafts, and other types of manuscripts. Genetic research can reveal, for instance, how a writer has outlined, developed and revised a literary work regarding its structures, topics, themes, symbols and style. Thus, genetic research can enrich interpretations of literature. In addition to writing, genetic critics have been interested in other creative processes such as cinema and architecture.

The forthcoming conference will provide an international and interdisciplinary forum for the theory and practice of Genetic Criticism from various angles. We aim to gather scholars and students from various disciplines interested in creative processes, such as Literary Criticism, Linguistics, Didactics of Writing, Translation Studies, Musicology, and Art History.

We are looking forward to an exciting three-day programme with almost 60 papers from over 15 countries. Keynote speakers and plenary panelists include: Paolo D’Iorio (ITEM), Claire Doquet (Université Paris 3), Irène Fenoglio (ITEM), Daniel Ferrer (ITEM), Hans Walter Gabler (London University), Dirk Van Hulle (Centre for Manuscript Genetics), Ineke Huysman (Huygens ING), Wim Van Mierlo (Loughborough University), Carrie Smith (Cardiff University), Juha-Heikki Tihinen (Pro Artibus Foundation), and Sakari Ylivuori (Jean Sibelius Works).

The conference will comprise interesting papers on various corpora from the manuscripts of Sylvia Plath, Ted Hughes and Jean Sibelius to the notebooks of Paul Valéry and materials from the Stanley Kubrick Archive. Case studies will vary from contemporary music from Québec and administrative texts to the writing processes of philosophers and youth writers.

Further information and registration: www.finlit.fi/en/genesis2017

 

Welcome!

 

Organising Committee

Hanna Karhu (University of Helsinki / Finnish Literature Society – SKS / ITEM)

Sakari Katajamäki (Finnish Literature Society – SKS / Edith – Critical Editions of Finnish Literature)

Christophe Leblay (University of Turku / ITEM)

Veijo Pulkkinen (University of Helsinki)

Sakari Ylivuori (Jean Sibelius Works).

 

GENESIS – HELSINKI 2017is organised by the Finnish Literature Society – SKS (www.finlit.fi/en) and ITEM (www.item.ens.fr) in cooperation with several institutional partners: Ambassade de France en Finlande; Cardiff University; Centre for Manuscript Genetics, Antwerp; Finnish National Agency for Education; Huygens ING, Amsterdam; Jean Sibelius Works, Helsinki; Loughborough University; The National Library of Finland; Université Paris 3; University of Helsinki, and University of Turku.

The conference has been supported by The Federation of Finnish Learned Societies and Jenny and Antti Wihuri Foundation.