Konferenssit ja seminaarit

GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities (7.-9.6.2017)

Ennakkomainos / Advance Notice (in English, see below)

GENESIS – HELSINKI 2017

Creative Processes and Archives in Arts and Humanities

Helsinki, 7.-9.6.2017

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja ranskalainen geneettisen kritiikin alan johtava tutkimuskeskus ITEM (Institut des textes & manuscrits modernes) järjestävät kesäkuussa 2017 kansainvälisen monitieteisen konferenssin GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities.

Konferenssin ulkomaisia puhujia ovat Paolo D’Iorio (ITEM, Ranska), Irène Fenoglio (ITEM), Daniel Ferrer (ITEM), Claire Doquet (Université Paris 3, Ranska), Dirk Van Hulle (Centre for Manuscript Genetics, Belgia), Ineke Huysman (Huygens ING, Alankomaat) ja Wim Van Mierlo (Loughborough University, Englanti).

Konferenssi on ensimmäinen laaja humanistisen geneettisen tutkimuksen konferenssi Pohjoismaissa. Geneettinen kritiikki (ransk. critique génétique) on tekstuaalitieteisiin kuuluva, Ranskassa 1970-luvulla syntynyt tutkimussuuntaus, joka tutkii tekstin kirjoitusprosesseja tai muita luovia syntyprosesseja säilyneistä dokumenteista. Tutkimusaineistoina se käyttää erilaisia arkistoaineistoja muistiinpanoista työkäsikirjoituksiin. Geneettinen tutkimus voi esimerkiksi tuottaa uutta tietoa ja rikastaa taideteoksen tulkintaa paljastamalla, miten teoksen rakennetta, aihetta, tematiikkaa, symboliikkaa ja tyyliä on muokattu kirjoitusprosessin aikana. Kirjoituksen lisäksi tutkimussuuntauksen piirissä on tutkittu muun muassa elokuvaa ja arkkitehtuuria.

GENESIS – HELSINKI 2017 -konferenssiin toivotaan syntyprosesseista kiinnostuneita osallistujia eri oppialoilta, kuten kirjallisuudentutkimuksesta, kielentutkimuksesta, kirjoittamisen didaktiikasta, musiikintutkimuksesta ja taidehistoriasta. Konferenssin yhtenä tavoitteena on tutustuttaa suomalaisen koulumaailman toimijoita geneettisen kritiikin tutkimustulosten hyödyntämiseen kouluopetuksessa. Konferenssiin osallistuminen tai esitelmien tarjoaminen konferenssiin eivät edellytä tuntemusta geneettisen kritiikin alan teoreettisista keskusteluista. Konferenssin kieli on englanti.

Konferenssin esitelmäpyyntö julkaistaan syksyllä 2016. Konferenssiin voi hakea tiettyyn tutkimusaineistoon keskittyvillä tai tutkimusalan teoreettisia ja metodologisia kysymyksiä käsittelevillä esitelmillä.

Esitelmien aiheet ja näkökulmat voivat koskea taiteentutkimusta tai muita humanistisia aloja: Mistä kirjallinen luomistyö alkaa tai millaisia vaiheita säveltäminen sisältää? Miten kirjoitusprosessien tutkimusta voi hyödyntää kirjoittamisen didaktiikassa? Miten matemaattinen kaava syntyy? Miten arkkitehtitoimisto piirtää rakennuksen? Miten tutkimukset ja niiden taustalla oleva ajattelu kehittyvät kirjoittamalla? Miten materiaalisuus, esimerkiksi kirjoittamisen tekniikat, vaikuttavat luovaan työhön ja miten se näkyy aineistoissa? Mitä rajoitteita arkistojen aukkoinen luonne asettaa geneettiselle tutkimukselle ja mitä uusia mahdollisuuksia kehittyvät digitaaliset resurssit tarjoavat?

Lisätietoja:  www.finlit.fi/fi/genesis2017  

Yhteydenotot: Hanna Karhu (Helsingin yliopisto / SKS),

 

Järjestäjät

SKS:n (www.finlit.fi) ja ITEMin (www.item.ens.fr) yhteistyössä järjestämän konferenssin muita yhteistyökumppaneita ovat Centre for Manuscript Genetics, Antwerpen; Helsingin yliopisto; Huygens ING, Haag & Amsterdam; Jean Sibelius Works; Loughborough University ja Turun yliopisto.

Järjestelytoimikunta

Järjestelytoimikuntaan kuuluvat Hanna Karhu (Helsingin yliopisto / SKS / ITEM), Sakari Katajamäki (SKS, Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot), Christophe Leblay (Turun yliopisto / ITEM), Veijo Pulkkinen (Helsingin yliopisto) ja Sakari Ylivuori (Jean Sibelius Works).

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

GENESIS – HELSINKI 2017

Creative Processes and Archives in Arts and Humanities

Helsinki, 7th – 9th June 2017

The Finnish Literature Society (SKS) and ITEM – Institut des textes & manuscrits modernes will organise an international and interdisciplinary conference GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanitiesin Helsinki, 7th – 9th June 2017.

Plenary speakers include: Paolo D’Iorio (ITEM, Paris), Irène Fenoglio (ITEM), Daniel Ferrer (ITEM), Claire Doquet (Université Paris 3), Dirk Van Hulle (Centre for Manuscript Genetics, Antwerp), Ineke Huysman (Huygens ING, The Hague and Amsterdam), and Wim Van Mierlo (Loughborough University).

GENESIS – Helsinki 2017 will be the first broad conference on Genetic Criticism in the Nordic countries. Genetic Criticism (critique génétique) is a discipline that explores writing processes and other creative work. Its central research corpora comprise various archival sources from writer’s notes to drafts, and manuscripts.

Genetic research can reveal, for instance, how a writer has outlined, developed and revised a literary work regarding its structures, topics, themes, symbols and style. Thus, genetic research can enrich interpretations of literature. In addition to writing, genetic critics have been interested in other creative processes such as cinema and architecture.

GENESIS – HELSINKI 2017conference aims to gather scholars and students from various disciplines interested in creative processes, such as Literary Criticism, Linguistics, Didactics of Writing, Translation Studies, Musicology, and Art History. One goal of the conference, is to acquaint Finnish teachers and pedagogues with means by which the results of genetic research can be applied in school teaching. Participating in the conference or submitting a paper proposal does not require prior knowledge of the theoretical discussions of Genetic Criticism. The working language of the conference will be English.

The Call for Papers will be announced later in autumn 2016. Paper proposals can focus on a case study or discuss theoretical and methodological issues in genetic scholarship. Submissions may focus (but should not be limited to) the following topics in Arts and Humanities:

Where does writers’ creative work begin? What kind of phases does a compositional process include? How can genetic scholarship be applied in the Didactics of Writing? How do mathematical formulas originate, or how architecture studios design buildings? In which ways do research publications and the reasoning behind them develop through writing? What kind of influences do material matters, such as writing techniques, have on creative work and what kind of traces do they leave in archival sources? What kind of limitations does the incomplete or sporadic nature of archives impose on genetic research? What kind of new possibilities do digital resources create for genetic scholars?

Further information: www.finlit.fi/en/genesis2017

Contacts: Hanna Karhu (University of Helsinki / Finnish Literature Society – SKS),

 

Organisers

The conference is organised by the Finnish Literature Society – SKS (www.finlit.fi) and ITEM (www.item.ens.fr) in cooperation with several institutional partners: Centre for Manuscript Genetics, Antwerp; Huygens ING, The Hague and Amsterdam; Jean Sibelius Works, Helsinki; Loughborough University; University of Helsinki, and University of Turku.

Organising Committee

Hanna Karhu (University of Helsinki / Finnish Literature Society – SKS / ITEM), Sakari Katajamäki (Finnish Literature Society – SKS / Edith – Critical Editions of Finnish Literature), Christophe Leblay (University of Turku / ITEM), Veijo Pulkkinen (University of Helsinki), and Sakari Ylivuori (Jean Sibelius Works).

 

_______________________

Sakari Katajamäki

Managing Editor

FINNISH LITERATURE SOCIETY, SKS

Edith – Critical Editions of Finnish Literature

Hallituskatu 2 B

PL 259, FI-00171 Helsinki

tel +358 (0)400 908056