Väitökset

Gränskronotopen och upplösningen av formens värld. En studie av gränstematiken i Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet (1999-2003)

FM Anna-Karin Jonasson disputerar i litteraturvetenskap med avhandlingen Gränskronotopen och upplösningen av formens värld. En studie av gränstematiken i Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet (1999-2003).

Opponent är professor Anna Williams, Uppsala universitet, Sverige och kustos är professor Claes Ahlund, Åbo Akademi.